Beroep bloedafnameassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Medische informatica
 • Menselijke anatomie
 • Menselijke fysiologie
 • Technieken voor bloedafnames
 • Bloeddonatie
 • Sterilisatietechnieken
 • Beheersing van infecties

Vaardigheden

 • Vitale functies van patiënten controleren
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg
 • Venapuncties uitvoeren
 • Biologische monsters van patiënten verzamelen
 • Medische laboratoriummonsters markeren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Bloedmonsters vervoeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Materiaal voor venipunctieprocedures gebruiken
 • Bloedmonsters van etiketten voorzien
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met patiënten met bijzondere behoeften opslagvoorwaarden van bloedproducten medische terminologie bloedafname bij baby’s bloedtransfusies bloedgroepclassificatie vreemde talen gebruiken bij zorg pediatrische bloedafnameprocedures

Loopbaanperspectief

Het beroep bloedafnameassistent behoort tot de beroepsgroep Verzorgenden. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202447300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202443800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202491100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld