Beroep blenderoperator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Pasteurisatieprocessen uitvoeren
 • Hygiëne waarborgen
 • Zware gewichten tillen
 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

monsters etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne installaties voor voedselproductie inrichten hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking niveaus van koolzuurtoevoeging beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep blenderoperator behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld