Beroep blancheerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Beginselen van voedselveiligheid

Vaardigheden

 • Apparatuur demonteren
 • Mechanisch materiaal onderhouden
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zware gewichten tillen
 • Producten pompen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen
 • Kleurverschillen aangeven
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Productieschema’s volgen
 • Regelsystemen voor machines opzetten
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van producten op een productielijn controleren gepelde amandelen selecteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie luchtzuiveringssystemen bedienen goederen volgens werkorders vastmaken amandelpelmachines bedienen productieprocessen voor kruiden droogproces aanpassen aan goederen mondelinge instructies volgen monsters etiketteren trilvullers in de voedselproductie bedienen gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren water koken levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne