Beroep biometricus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Biometrie
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Wiskunde
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Actuele gegevens interpreteren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Onderzoeksproces plannen

Optionele kennis en vaardigheden

openbare onderzoeken uitvoeren statistische software ontwikkelen visuele gegevens voorbereiden biologie systemen voor gegevensverzameling beheren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek wetenschappelijke verhandelingen schrijven trainingssessies voorbereiden softwaredesign creëren software voor statistische analysesystemen werkgerelateerde verslagen schrijven sas language experimentele gegevens verzamelen lesinhoud voorbereiden databases beheren onderwijsstrategieën toepassen assisteren bij klinische proeven gevolgen voor het milieu beoordelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen in lesmateriaal voorzien onderzoeksvoorstellen schrijven advies geven over wetgevingsbesluiten