Beroep biometricus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Biometrie
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Wiskunde
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Actuele gegevens interpreteren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Onderzoeksproces plannen

Optionele kennis en vaardigheden

openbare onderzoeken uitvoeren statistische software ontwikkelen visuele gegevens voorbereiden biologie systemen voor gegevensverzameling beheren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek wetenschappelijke verhandelingen schrijven trainingssessies voorbereiden softwaredesign creëren software voor statistische analysesystemen werkgerelateerde verslagen schrijven sas language experimentele gegevens verzamelen lesinhoud voorbereiden databases beheren onderwijsstrategieën toepassen assisteren bij klinische proeven gevolgen voor het milieu beoordelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen in lesmateriaal voorzien onderzoeksvoorstellen schrijven advies geven over wetgevingsbesluiten

Loopbaanperspectief

Het beroep biometricus behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog