Beroep biomedisch technoloog

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mathematics
 • Medical devices materials
 • Scientific research methodology
 • Biology
 • Test procedures
 • Biomedical engineering
 • Genetics
 • Engineering principles
 • Engineering processes

Vaardigheden

 • Collect biological data
 • Apply scientific methods
 • Perform scientific research
 • Assess the feasibility of implementing developments
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Adjust engineering designs
 • Approve engineering design
 • Develop test procedures

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensbeheer van producten biotechnologie prototypes ontwerpen geneesmiddelen ontwikkelen farmaceutische chemie klinische chemie assisteren bij klinische proeven laboratoriumproeven uitvoeren ontwerpspecificaties opstellen interne geneeskunde wetenschappelijke apparatuur ontwerpen industrieel ontwerpen productontwerpen ontwikkelen laboratoriumtechnieken ontwerpbeginselen experimentele gegevens verzamelen

Loopbaanperspectief

Het beroep biomedisch technoloog behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog