Beroep biomedisch laboratoriummedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Medische microbiologie
 • Technieken voor bloedafnames
 • Laboratoriumtechnieken
 • Geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium
 • Bloedgroepclassificatie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Chemicaliën mengen
 • Bloedmonsters vervoeren
 • Ontvangen biologische monsters controleren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Bloedmonsters van etiketten voorzien
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Medische dossiers van patiënten identificeren
 • Monstertests uitvoeren
 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg
 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Testgegevens vastleggen
 • Celmonsters microscopisch onderzoeken
 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Chemische monsters testen
 • Veilig met chemicaliën werken

Optionele kennis en vaardigheden

beenmergtransplantaties uitvoeren pediatrische bloedafnameprocedures aspiratie met fijne naald biologische monsters van patiënten verzamelen klinische chemie histopathologie vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren bloedafname bij baby’s kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren gegevensbescherming medisch materiaal steriliseren medisch afval verwerken resultaten van hematologische testen interpreteren bloeddonatie klinische cytologie virologie voorraadniveaus bewaken immunologie goederen bestellen werken met chemicaliën celkweken analyseren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden microscopische technieken medische resultaten interpreteren bloedmonsters analyseren klinische biochemie bloedtransfusies