Beroep biomedisch laboratoriummedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Medische microbiologie
 • Technieken voor bloedafnames
 • Laboratoriumtechnieken
 • Geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium
 • Bloedgroepclassificatie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Chemicaliën mengen
 • Bloedmonsters vervoeren
 • Ontvangen biologische monsters controleren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Bloedmonsters van etiketten voorzien
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Medische dossiers van patiënten identificeren
 • Monstertests uitvoeren
 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg
 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Testgegevens vastleggen
 • Celmonsters microscopisch onderzoeken
 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Chemische monsters testen
 • Veilig met chemicaliën werken

Optionele kennis en vaardigheden

beenmergtransplantaties uitvoeren pediatrische bloedafnameprocedures aspiratie met fijne naald biologische monsters van patiënten verzamelen klinische chemie histopathologie vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren bloedafname bij baby’s kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren gegevensbescherming medisch materiaal steriliseren medisch afval verwerken resultaten van hematologische testen interpreteren bloeddonatie klinische cytologie virologie voorraadniveaus bewaken immunologie goederen bestellen werken met chemicaliën celkweken analyseren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden microscopische technieken medische resultaten interpreteren bloedmonsters analyseren klinische biochemie bloedtransfusies

Loopbaanperspectief

Het beroep biomedisch laboratoriummedewerker behoort tot de beroepsgroep Laboranten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243200  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld