Beroep biomedisch laboratoriummedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Microbiology-bacteriology
 • Techniques of blood-sampling
 • Laboratory techniques
 • Automated analysers in the medical laboratory
 • Blood type classification

Vaardigheden

 • Operate scientific measuring equipment
 • Mix chemicals
 • Transport blood samples
 • Check the received biological samples
 • Calibrate laboratory equipment
 • Label blood samples
 • Wear appropriate protective gear
 • Identify patients' medical records
 • Perform sample testing
 • Archive healthcare users' records
 • Send biological samples to laboratory
 • Prepare samples for testing
 • Perform laboratory tests
 • Maintain laboratory equipment
 • Communicate effectively in healthcare
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Record test data
 • Examine cell specimens microscopically
 • Maintain medical laboratory equipment
 • Use chemical analysis equipment
 • Test chemical samples
 • Work safely with chemicals

Optionele kennis en vaardigheden

beenmergtransplantaties uitvoeren pediatrische bloedafnameprocedures aspiratie met fijne naald biologische monsters van patiënten verzamelen klinische chemie histopathologie vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren bloedafname bij baby’s kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren gegevensbescherming medisch materiaal steriliseren medisch afval verwerken resultaten van hematologische testen interpreteren bloeddonatie klinische cytologie virologie voorraadniveaus bewaken immunologie goederen bestellen werken met chemicaliën celkweken analyseren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden microscopische technieken medische resultaten interpreteren bloedmonsters analyseren klinische biochemie bloedtransfusies

Loopbaanperspectief

Het beroep biomedisch laboratoriummedewerker behoort tot de beroepsgroep Laboranten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243200  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld