Beroep biomedisch analist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Medische genetica
 • Pathologie
 • Chemie
 • Biologische hematologie
 • Transplantatie
 • Klinische microbiologie
 • Diagnostische methoden in medisch laboratorium
 • Menselijke anatomie
 • Menselijke fysiologie
 • Toxicologie
 • Geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium
 • Laboratoriummethoden in biomedische wetenschappen
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Biostatistiek
 • Histologie
 • Bescherming tegen straling
 • Medische informatica
 • Histopathologie
 • Microscopische technieken
 • Biomedische technieken
 • Epidemiologie
 • Kruisproeftechnieken voor bloedtransfusies
 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria
 • Klinische chemie
 • Klinische cytologie
 • Biofysica
 • Biologie
 • Bloedtransfusies
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Medische microbiologie
 • Analytische methoden in biomedische wetenschappen
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Rol van biomedische wetenschappers in de gezondheidszorg
 • Immunohematologie
 • Embryologie
 • Technieken voor bloedafnames
 • Immunologie
 • Klinische immunologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Moleculaire biologie
 • Medische terminologie
 • Bio-ethiek
 • Klinische biochemie

Vaardigheden

 • Klinische richtlijnen volgen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Screening op besmettelijke ziekten uitvoeren
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Biopsieën uitvoeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Toxicologische onderzoeken uitvoeren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Kwaliteitscontroleprocedures voor biomedische testen implementeren
 • Testresultaten aan medisch personeel bieden
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Juiste klinische praktijken toepassen
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Celkweken analyseren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Bloedtransfusiediensten ondersteunen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Medische laboratoriummonsters markeren
 • Lichaamsvloeistoffen analyseren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Resultaten van biomedische analyses valideren
 • Integratie bevorderen
 • Actief luisteren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Op de hoogte blijven van diagnostische vernieuwingen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Gegevens van biomedische testen registreren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Effecten van geneesmiddelen controleren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Gezondheidsvoorlichting bieden

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek voorraad biomedisch materiaal controleren ehbo beschikken over computervaardigheden rekenvaardigheden gebruiken biologische monsters van patiënten verzamelen opleidingen geven over biomedisch materiaal zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg oplossingen voor problemen creëren meeleven met gebruikers van gezondheidszorg vreemde talen gebruiken bij zorg pedagogie vigilantie- en rapportagesystemen voor medische hulpmiddelen

Functietitels

 • Research analist molecular cancer research
 • Analist medische microbiologie
 • Analist qc chemie sample management
 • Kernmedewerker pre-analyse
 • Elisa lab analyst/technician (mbo/hbo, 32-40 uur per week)
 • Lab analyst/technician (mbo/hbo, 32-40 uur per week)
 • Quality control analist (mlo/hlo)
 • Technisch onderwijsassistent / instructeur
 • Biochemisch analist
 • Biologisch analist