Beroep Biomedisch onderzoeker

Biomedische wetenschappers voeren alle laboratoriummethoden uit die nodig zijn in het kader van medisch onderzoek, behandeling en onderzoek, met name klinisch-chemische, hematologische, immuno-hematologische, histologische, cytologische, microbiologische, parasitologische, mycologische, serologische en radiologische tests. Zij voeren analytische steekproeven uit en rapporteren de resultaten aan het medisch personeel voor verdere diagnose. Biomedische wetenschappers kunnen deze methoden met name in de infectie-, bloed- of celwetenschappen toepassen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten
 • Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie
 • Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Laboratoriumtechnicus, medisch analist
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen

Kennis

 • Kruisproeftechnieken voor bloedtransfusies
 • Biostatistiek
 • Klinische immunologie
 • Biomedische technieken
 • Histologie
 • Transplantatie
 • Bio-ethiek
 • Chemie
 • Geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium
 • Medische terminologie
 • Biologie
 • Rol van biomedische wetenschappers in de gezondheidszorg
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Biofysica
 • Toxicologie
 • Laboratoriummethoden in biomedische wetenschappen
 • Medische genetica
 • Immunologie
 • Technieken voor bloedafnames
 • Medische informatica
 • Immunohematologie
 • Diagnostische methoden in medisch laboratorium
 • Klinische cytologie
 • Microscopische technieken
 • Pathologie
 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria
 • Bloedtransfusies
 • Analytische methoden in biomedische wetenschappen
 • Menselijke anatomie
 • Klinische chemie
 • Moleculaire biologie
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Histopathologie
 • Biologische hematologie
 • Klinische microbiologie
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Epidemiologie
 • Menselijke fysiologie
 • Bescherming tegen straling
 • Klinische biochemie
 • Medische microbiologie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Embryologie
 • Biomedische wetenschappen

Vaardigheden

 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Actief luisteren
 • Lichaamsvloeistoffen analyseren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Medische laboratoriummonsters markeren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Testresultaten aan medisch personeel bieden
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Juiste klinische praktijken toepassen
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Integratie bevorderen
 • Screening op besmettelijke ziekten uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Kwaliteitscontroleprocedures voor biomedische testen implementeren
 • Biopsieën uitvoeren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren
 • Toxicologische onderzoeken uitvoeren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Bloedtransfusiediensten ondersteunen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Celkweken analyseren
 • Gegevens van biomedische testen registreren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Effecten van geneesmiddelen controleren
 • Resultaten van biomedische analyses valideren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Op de hoogte blijven van diagnostische vernieuwingen

Optionele kennis en vaardigheden

biologische monsters van patiënten verzamelen voorraad biomedisch materiaal controleren rekenvaardigheden gebruiken ehbo meeleven met gebruikers van gezondheidszorg beschikken over computervaardigheden zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek pedagogie vreemde talen gebruiken bij zorg opleidingen geven over biomedisch materiaal vigilantie- en rapportagesystemen voor medische hulpmiddelen oplossingen voor problemen creëren