Beroep bioloog

Een bioloog voert biologische laboratorium- en veldonderzoeken uit. Hij past zijn wetenschappelijke kennis toe in de ontwikkeling van nieuwe processen, technieken en producten voor het aanpakken van milieuproblemen en menselijke ziektes. Hij voert experimenten en testen uit, verzamelt en bestudeert data, onderzoekt en monitort levende organismen en houdt databestanden bij. Zijn bevindingen beschrijft hij in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. Hij bediscussieert zijn ontdekkingen in de wetenschappelijke kring. Een bioloog vervult ook een adviesfunctie naar regeringen en organisatie op het gebied van natuurbehoud- en beheer. Onderwerpen die een bioloog o.a. bestudeert zijn o.a. planten, moleculen, afzonderlijke cellen, dieren en andere kleine levensvormen, maar ook schadelijke milieu-aspecten als gevolg van menselijk handelen of klimaatsverandering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Taken bioloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar levende organismen.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor agrarisch, milieutechnisch of farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van levende organismen. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties op het gebied van natuurbeheer- en behoud.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van levende organismen.
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties op het gebied van natuurbeheer- en behoud.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Clinical research associate (cra)
 • Demograaf
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Medische microbiologie
 • Biologie
 • Plantkunde
 • Moleculaire biologie
 • Virologie

Vaardigheden

 • Onderzoek naar flora uitvoeren
 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen
 • Onderzoek naar fauna uitvoeren
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Wetenschappelijke methoden toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

preventie van verontreiniging wetenschappelijke theorieën ontwikkelen advies geven over wetgevingsbesluiten routineverslagen schrijven milieuproblemen melden monsters voor analyse verzamelen advies geven aan kwekerijen mondelinge instructies overbrengen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau laboratoriumproeven uitvoeren voorschriften inzake vissenwelzijn aquatische soorten buitenshuis communiceren kweekstrategieën voor aquacultuur ontwikkelen sterftecijfers van vissen volgen farmacologie gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren ornithologie aquatische productieomgevingen controleren anatomie van vissen vismonsters analyseren voor diagnose wetgeving op het gebied van dierenwelzijn protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen verschillende communicatiekanalen gebruiken celkweken analyseren ecologisch duurzame werkpraktijken toepassen technische details met klanten bespreken beoordeling van risico’s en bedreigingen bloedmonsters analyseren gespecialiseerd materiaal gebruiken gezondheidstoestand van vissen beoordelen telefonisch communiceren natuurwetenschappelijke classificatiesystemen opstellen technische expertise leveren wetenschappelijke documentatie archiveren processen voor risicobeheer toepassen huidige praktijken proberen te innoveren trainingsmateriaal creëren onderzoek uitvoeren over vispopulaties contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn pathologie milieubeleid ontwikkelen chemie risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren veldonderzoek uitvoeren beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen osteologie wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren berichten over analyseresultaten verschillende talen spreken behandelingen toedienen aan vissen wetgeving inzake verontreiniging onderzoeksvoorstellen schrijven communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger gevolgen voor het milieu beoordelen oceanografie ecologisch onderzoek uitvoeren chemische stoffen correct verwijderen mycologie bioveiligheid klinische chemie lezingen geven behandelplan voor vis maken veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen vlinderkunde milieu-incidenten melden entomologie behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren natuurlijke rijkdommen behouden milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen onlinetraining leveren biotechnologie in aquacultuur methoden voor kwaliteitsgarantie symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren toxicologie raad geven over dierenwelzijn preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren waterkwaliteit controleren mammalogie vismonsters verzamelen voor diagnose werkgerelateerde verslagen schrijven strategieën voor aquacultuur ontwikkelen beheer van dierenwelzijn inspecteren wetenschappelijke verhandelingen schrijven beheerplannen ontwikkelen onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen levende vissen op afwijkingen testen visuele gegevens voorbereiden herpetologie dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven biologie van vissen antropologie visziekten beheersen vismonsters bewaren voor diagnose schriftelijke verslagen inzake werk analyseren onderwijsstrategieën toepassen taakgegevens bijhouden partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren operationele activiteiten coördineren onderzoeksvoorstellen bespreken behandelde vissen controleren ecologie internetonderzoek uitvoeren visvoorraad inspecteren toegepaste zoölogie identificatie en classificatie van vissen

Functietitels

 • Analist medische microbiologie en immunologie, fulltime, velp
 • Promovendus - immuuntherapie bij borstkanker
 • Moleculair bioloog
 • (afstudeer)stage richting bodemonderzoek of ecologie!