Beroep bioloog

Biologen bestuderen levende organismen en het leven in bredere zin in combinatie met de omgeving. Door middel van onderzoek proberen ze de functionele mechanismen, interacties en evolutie van organismen te verklaren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bioloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar levende organismen.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor agrarisch, milieutechnisch of farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van levende organismen. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties op het gebied van natuurbeheer- en behoud.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van levende organismen.
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties op het gebied van natuurbeheer- en behoud.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Botany
 • Laboratory techniques
 • Virology
 • Microbiology-bacteriology
 • Biology
 • Molecular biology
 • Scientific research methodology

Vaardigheden

 • Perform scientific research
 • Conduct research on fauna
 • Apply scientific methods
 • Send biological samples to laboratory
 • Conduct research on flora
 • Gather experimental data
 • Collect biological data

Optionele kennis en vaardigheden

behandelingen toedienen aan vissen mycologie onderzoeksvoorstellen schrijven vlinderkunde behandelde vissen controleren verschillende communicatiekanalen gebruiken schriftelijke verslagen inzake werk analyseren onderzoeksvoorstellen bespreken waterkwaliteit controleren behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren huidige praktijken proberen te innoveren buitenshuis communiceren visvoorraad inspecteren biotechnologie in aquacultuur gezondheidstoestand van vissen beoordelen milieu-incidenten melden natuurwetenschappelijke classificatiesystemen opstellen pathologie gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen laboratoriumproeven uitvoeren sterftecijfers van vissen volgen preventie van verontreiniging milieubeleid ontwikkelen taakgegevens bijhouden wetgeving op het gebied van dierenwelzijn natuurlijke rijkdommen behouden oceanografie mondelinge instructies overbrengen bioveiligheid communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren anatomie van vissen monsters voor analyse verzamelen risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren farmacologie onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen lezingen geven werkgerelateerde verslagen schrijven vismonsters bewaren voor diagnose osteologie dierenwelzijn bij slachtpraktijken waarborgen advies geven aan kwekerijen aquatische soorten wetenschappelijke documentatie archiveren beoordeling van risico’s en bedreigingen toegepaste zoölogie preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren herpetologie visziekten beheersen ecologie veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen bloedmonsters analyseren ecologisch onderzoek uitvoeren mammalogie aquatische productieomgevingen controleren berichten over analyseresultaten behandelingsdossiers inzake aquacultuur beheren toxicologie entomologie vismonsters verzamelen voor diagnose internetonderzoek uitvoeren technische details met klanten bespreken operationele activiteiten coördineren routineverslagen schrijven ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven beheerplannen ontwikkelen milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen verschillende talen spreken contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn symptomen vaststellen van ziekten van waterdieren beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen onlinetraining leveren gespecialiseerd materiaal gebruiken onderwijsstrategieën toepassen advies geven over wetgevingsbesluiten partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn antropologie identificatie en classificatie van vissen trainingsmateriaal creëren behandelplan voor vis maken beheer van dierenwelzijn inspecteren vismonsters analyseren voor diagnose wetenschappelijke theorieën ontwikkelen methoden voor kwaliteitsgarantie chemie communiceren in het engels op competent gebruiksniveau veldonderzoek uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven chemische stoffen correct verwijderen strategieën voor aquacultuur ontwikkelen ornithologie visuele gegevens voorbereiden protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen levende vissen op afwijkingen testen kweekstrategieën voor aquacultuur ontwikkelen gespecialiseerde veterinaire informatie communiceren gevolgen voor het milieu beoordelen telefonisch communiceren processen voor risicobeheer toepassen celkweken analyseren wetgeving inzake verontreiniging milieuproblemen melden raad geven over dierenwelzijn biologie van vissen voorschriften inzake vissenwelzijn onderzoek uitvoeren over vispopulaties klinische chemie technische expertise leveren

Loopbaanperspectief

Het beroep bioloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog