Beroep biologisch laborant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Biologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Vaardigheden

 • Technische rapporten schrijven
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Inventaris beheren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

monsters bewaren toegepaste zoölogie veldonderzoek uitvoeren bioveiligheid virologie databases onderhouden wetgeving op het gebied van dierenwelzijn ecologie pathologie chemie taakgegevens bijhouden preventie van verontreiniging plantkunde medische microbiologie farmacologie opslag van gevaarlijk afval moleculaire biologie milieuwetgeving evolutiebiologie monsters etiketteren bloedmonsters analyseren onderzoeksvoorstellen schrijven welzijn van dieren controleren visuele gegevens voorbereiden oceanografie celkweken analyseren