Beroep biochemisch laborant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Klinische chemie
 • Biologie
 • Genetica
 • Biotechnologie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Technische rapporten schrijven
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Inventaris beheren
 • Monsters voor analyse verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

klinische cytologie virologie monsters etiketteren overdraagbare ziekten bloedmonsters analyseren monsters bewaren evolutiebiologie toxicologie visuele gegevens voorbereiden chemische experimenten uitvoeren taakgegevens bijhouden databases onderhouden endocrinologie opslag van gevaarlijk afval celkweken analyseren analytische chemie onderzoeksvoorstellen schrijven farmacologie medische microbiologie