Beroep biochemisch laborant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Klinische chemie
 • Biologie
 • Genetica
 • Biotechnologie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Technische rapporten schrijven
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Inventaris beheren
 • Monsters voor analyse verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

klinische cytologie virologie monsters etiketteren overdraagbare ziekten bloedmonsters analyseren monsters bewaren evolutiebiologie toxicologie visuele gegevens voorbereiden chemische experimenten uitvoeren taakgegevens bijhouden databases onderhouden endocrinologie opslag van gevaarlijk afval celkweken analyseren analytische chemie onderzoeksvoorstellen schrijven farmacologie medische microbiologie

Loopbaanperspectief

Het beroep biochemisch laborant behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld