Beroep biochemicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Moleculaire biologie
 • Farmaceutische chemie
 • Analytische chemie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Farmacologie
 • Biologie
 • Biotechnologie
 • Klinische chemie
 • Genetica
 • Overdraagbare ziekten

Vaardigheden

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Chemische experimenten uitvoeren
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Chemische stoffen analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

virologie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen toxicologie bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten onderzoeksvoorstellen schrijven medisch-laboratoriumtechnologie productieprocessen wetenschappelijke verhandelingen schrijven ongediertebestrijding bij planten lezingen geven conformiteitsdocumenten voorbereiden evolutiebiologie medische microbiologie productverbeteringen aanbevelen productontwerpen ontwikkelen lesinhoud voorbereiden gevolgen voor het milieu beoordelen klinische farmacologische studies leiden wetenschappelijke theorieën ontwikkelen wetenschappelijke documentatie archiveren advies geven over oorzaken van gewasafwijkingen celkweken analyseren toezicht houden op laboratoriumactiviteiten bloedmonsters analyseren bestrijding van plantenziekten klinische biochemie productie controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep biochemicus behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog