Beroep bio-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bio-ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Genetica

  Onderzoek van erfelijkheid, genen en variaties in levende organismen. De genetische wetenschap probeert inzicht te krijgen in het doorgeven van genetische kenmerken door ouders aan hun nakomelingen en in de structuur en het gedrag van genen van levende wezens.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

systemen ontwerpen voor de bereiding van farmaceutische producten geneesmiddelen ontwikkelen biologische gegevens verzamelen goede productiepraktijken evolutiebiologie gistingsproces van voedingswaren toxicologie adviseren over productieproblemen prototypes ontwerpen monsters op verontreinigende stoffen testen toxicologische onderzoeken uitvoeren chemische testprocedures beheren resultaten van de analyse documenteren opleidingsmateriaal voor biochemische productie ontwerpen industrieel ontwerpen experimentele gegevens verzamelen 3d-schema's interpreteren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving farmaceutische sector technische principes onderzoeken farmaceutische chemie 2d-schema's interpreteren wetenschappelijke apparatuur ontwerpen productontwerpen ontwikkelen advies geven over vervuiling door nitraten productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen gegevensbeheer van producten materialen voor medische apparaten technieken toepassen voor statistische analyses testprocedures simulaties in het laboratorium uitvoeren verpakkingsprocessen interne geneeskunde analytische chemie processen voor biokatalyse ontwerpen opslag van voedingsmiddelen laboratoriumtechnieken biomedische techniek ontwerpspecificaties opstellen statistische procesbeheersing biotechnologie geneesmiddelenontwikkeling voedingsmiddelen testprocedures ontwikkelen productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen gaschromatografie hogedrukvloeistofchromatografie chromatografiesoftware gebruiken wetenschappelijke methoden toepassen gelpermeatiechromatografie haalbaarheid van de implementatie van ontwikkelingen beoordelen voedingsmiddelenwetenschap laboratoriumproeven uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ontwerpbeginselen hogedrukvloeistofchromatografie toepassen assisteren bij klinische proeven verpakkingstechniek farmaceutisch productieproces beoordelen kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten analytische wiskundige berekeningen uitvoeren software voor technisch tekenen gebruiken wiskunde

Loopbaanperspectief

Het beroep bio-ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB