Beroep Visser kust- en binnenwateren

De vissers hebben alleen kleine boten aan de kust en in de binnenwateren. Zij organiseren, beheren en voeren scheepvaartactiviteiten aan dek en met motoren uit. Vissers vangen en conserveren vis of houden zich bezig met aquacultuuractiviteiten. Ze respecteren de veiligheidsvoorwaarden en voldoen aan nationale en internationale regelgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Gerelateerde beroepen visserij

 • Algenkweker
 • Hulpkracht viskwekerij of aquacultuur
 • Kustvisser
 • Manager/directeur aquacultuurbedrijf
 • Manager/directeur viskwekerij
 • Medewerker aquaculture
 • Medewerker aquacultuur, anders
 • Medewerker kwekerij mossels, oesters, zeevis, schaal- en schelpdieren
 • Medewerker viskwekerij
 • Meewerkend voorman visserij
 • Mosselkweker, oesterkweker, schaal- en schelpdieren, zeevis
 • Oester duiker
 • Technicus viskwekerij
 • Viskweker
 • Visser binnenwateren
 • Visserij adviseur
 • Zeevisser

Kennis

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Vissersvaartuigen
 • Vistuig
 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden
 • Bederf van visproducten
 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Regelgeving voor de visserij
 • Beginselen van het stuwen van vracht
 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij
 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Kwaliteit van visproducten

Vaardigheden

 • Visproducten bewaren
 • Voortstuwingssysteem van een schip bedienen
 • Eerste hulp bieden
 • Zwemmen
 • Scholen vissen beoordelen
 • Navigeren op water
 • Voorkomen van verontreiniging van de zee
 • Noodplannen van schepen beheren
 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen
 • Navigatiewachten houden
 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip
 • Vracht in laadruimtes vastmaken
 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren
 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Brandbestrijding coördineren
 • Visactiviteiten inplannen
 • Vrachtafhandeling beheren
 • Visprocedures toepassen
 • Visproducten behandelen
 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Opleiding geven
 • Afwijkingen aan boord opmerken
 • Communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem
 • Maritieme meteorologie
 • Branden blussen

Optionele kennis en vaardigheden

vriendelijk zijn tegen reizigers verschillende communicatiekanalen gebruiken budgetten beheren team leiden mondelinge instructies overbrengen leiding geven aan personeel stuwageprogramma’s gebruiken maritiem engels gebruiken tijd beheren bij visserijactiviteiten opslagplattegronden opstellen omgaan met moeilijke omstandigheden in de visserijsector visgerei klaarmaken reageren op veranderende omstandigheden in de visserij zich aanpassen aan veranderingen op een boot buitenshuis communiceren opslagplattegronden lezen visserijbeheer omgaan met moeilijke situaties bij visserijactiviteiten in de buitenlucht werken reddingsapparatuur van een schip bedienen duidelijk communiceren met reizigers factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken reizigers coördineren in een multiculturele omgeving in de visserij werken continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken

Loopbaanperspectief

Het beroep Visser kust- en binnenwateren behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld