Beroep binnenvisser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij
 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen
 • Vissersvaartuigen
 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Kwaliteit van visproducten
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen
 • Vistuig
 • Regelgeving voor de visserij
 • Bederf van visproducten
 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden
 • Beginselen van het stuwen van vracht

Vaardigheden

 • Visproducten bewaren
 • Scholen vissen beoordelen
 • Zwemmen
 • Visactiviteiten inplannen
 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Branden blussen
 • Vracht in laadruimtes vastmaken
 • Noodplannen van schepen beheren
 • Afwijkingen aan boord opmerken
 • Voortstuwingssysteem van een schip bedienen
 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem
 • Navigeren op water
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Maritieme meteorologie
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Eerste hulp bieden
 • Opleiding geven
 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen
 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren
 • Vrachtafhandeling beheren
 • Navigatiewachten houden
 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip
 • Visproducten behandelen
 • Brandbestrijding coördineren
 • Visprocedures toepassen
 • Voorkomen van verontreiniging van de zee

Optionele kennis en vaardigheden

factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken reizigers coördineren vriendelijk zijn tegen reizigers team leiden omgaan met moeilijke omstandigheden in de visserijsector omgaan met moeilijke situaties bij visserijactiviteiten opslagplattegronden opstellen leiding geven aan personeel tijd beheren bij visserijactiviteiten reageren op veranderende omstandigheden in de visserij stuwageprogramma’s gebruiken buitenshuis communiceren mondelinge instructies overbrengen duidelijk communiceren met reizigers zich aanpassen aan veranderingen op een boot in de buitenlucht werken in een multiculturele omgeving in de visserij werken visserijbeheer continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken opslagplattegronden lezen maritiem engels gebruiken visgerei klaarmaken reddingsapparatuur van een schip bedienen budgetten beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken