Beroep bibliotheekmedewerker

Bibliotheekmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Informatiebehoeften beoordelen

  Communiceren met klanten of gebruikers om te bepalen welke informatie zij nodig hebben en over de methoden waarmee zij toegang tot die informatie kunnen krijgen.

 • Vragen van bibliotheekgebruikers behandelen

  Opzoekingen doen in bibliotheekdatabases en standaardreferentiemateriaal, inclusief online bronnen, om gebruikers te helpen bij vragen.

 • Instructies geven aan bibliotheekgebruikers

  Bibliotheekbezoekers basiscomputervaardigheden aanleren, zoals het doorzoeken van digitale databases.

 • Bibliotheekmateriaal classificeren

  Code- en catalogusboeken, publicaties, audiovisuele documenten en ander bibliotheekmateriaal classificeren op basis van onderwerp of bibliotheekclassificatienormen.

 • Bibliotheekmateriaal ordenen

  Verzamelingen van boeken, publicaties, documenten, audiovisueel materiaal en ander referentiemateriaal organiseren voor een gemakkelijke toegang.

 • Bibliotheekmateriaal tonen

  Assembleren, sorteren en schikken van bibliotheekmateriaal voor weergave.

 • Bibliotheekinventaris bijhouden

  Nauwkeurige gegevens over het verkeer van materialen bijhouden, een actuele inventaris bijhouden en eventuele fouten op het gebied van catalogisering corrigeren.

 • Vragen van bibliotheekgebruikers analyseren

  Vragen van bibliotheekgebruikers analyseren om extra informatie te bepalen; helpen bij het verstrekken en lokaliseren van die informatie.

 • Informatie organiseren

  Informatie schikken volgens een gespecificeerde reeks regels. Informatie catalogeren en indelen op basis van de kenmerken van die informatie.

 • Bibliotheekuitrusting onderhouden

  Bibliotheekmateriaal, -uitrusting en -faciliteiten onderhouden, reinigen en repareren, bijv. het verwijderen van stof of het repareren van papierprinterstoringen.

 • Informatie over de bibliotheek geven

  Het gebruik van de diensten, bronnen en apparaten van de bibliotheek uitleggen; informatie verstrekken over de gebruiken van de bibliotheek.

Optionele kennis en vaardigheden

overleggen met bibliotheekcollega's bibliotheekmateriaal evalueren documenten converteren van analoog naar digitaal classificatiesystemen ontwikkelen helpen bij de planning van bibliotheken digitale bibliotheken beheren financiering voor bibliotheken aanvragen nieuwe bibliotheekitems aankopen literatuur collectiebeheer semantische bomen opstellen software gebruiken voor gegevensbewaring bibliotheeklijsten opstellen oplossingen voor informatiekwesties ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep bibliotheekmedewerker behoort tot de beroepsgroep Administratief medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246300  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202459500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202465800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB