Beroep bibliotheekmanager

Directeuren/managers van een bibliotheek houden toezicht op het correcte gebruik van bibliotheekapparatuur en -items. Zij beheren de geleverde diensten van een bibliotheek en de werking van de afdelingen binnen een bibliotheek. Zij verzorgen ook opleidingen voor nieuwe medewerkers en beheren het budget van de bibliotheek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bibliotheekmanager

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van een bibliotheek.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Ontwikkelen en bevorderen marketingstrategieën.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers, bepalen van prijzen van de huur van boeken.
 • Onderhouden van contacten met andere bibliotheken.
 • Bijhouden van het uitkomen van nieuwe boeken en recensies lezen over boeken.
 • Zorgdragen voor een goede dienstverlening, zoals een afwisselend aanbod aan boeken inclusief heldere informatie.

Gerelateerde beroepen bibliotheek

 • Administratief medewerker bibliotheek
 • Archivaris, archiefbeheerder
 • Bibliothecaris
 • Documentalist
 • Medewerker informatievoorziening bibliotheek

Kennis

 • Project management
 • Collection management
 • Types of literature genres
 • Literature

Vaardigheden

 • Confer with library colleagues
 • Manage digital libraries
 • Supervise daily library operations
 • Train employees
 • Liaise with colleagues
 • Buy new library items
 • Negotiate library contracts
 • Provide library information
 • Manage budgets
 • Manage staff
 • Hire new personnel
 • Coordinate operational activities
 • Supervise work

Optionele kennis en vaardigheden

financiering voor bibliotheken aanvragen bibliotheekmateriaal evalueren informatie organiseren deelnemen aan schoolprogramma's over bibliotheken digitale archieven beheren professionele teksten opstellen wetgeving inzake auteursrecht personeelszaken beheren vragen van bibliotheekgebruikers analyseren veranderingsmanagement toepassen muziek- en video-industrie fondsenwerving beheren bibliotheekmateriaal classificeren informatiebehoeften beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep bibliotheekmanager behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog