Beroep bibliothecaris

Een bibliothecaris verricht diverse werkzaamheden in een bibliotheek, hij/zij is zowel voor als achter de schermen actief. Een bibliothecaris verschaft informatie over boeken en andere uitleenmateriaal aan gebruikers, zorgt voor een mooie tentoonstelling van boeken en onderhoudt het contact met andere bibliotheken, bijvoorbeeld over onderlinge uitleen. Achter de schermen een bibliothecaris bestelt uitleenmateriaal, zorgt er voor dat het computersysteem het uitlenen en terugbrengen van boeken registreert, dat het uitgeleende materiaal bij terugkomst weer op de juiste plek gezet wordt. Indien het materiaal beschadigd is, zorgt de bibliothecaris voor het herstel. Een bibliothecaris houdt in de gaten welke nieuwe boeken verschijnen en leest recensies over boeken, zodat hij/zij op de hoogte is van de ontwikkelingen in de boekenwereld.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal
 • Realistisch / Conventioneel

Taken bibliothecaris

 • Informeren van gebruikers over boeken en ander uitleenmateriaal.
 • Zorgen voor een mooie tentoonstelling van boeken.
 • Onderhouden van contacten met andere bibliotheken.
 • Bestellen van uitleenmateriaal.
 • Zorgen dat een computer registreert dat boeken uitgeleend en ingenomen worden.
 • Terugzetten van uitgeleend materiaal op de juiste plek.
 • Herstellen van beschadigd uitleen materiaal.
 • Op de hoogte blijven van de nieuwste boeken.

Gerelateerde beroepen bibliotheek

 • Administratief medewerker bibliotheek
 • Archivaris, archiefbeheerder
 • Documentalist
 • Manager/directeur bibliotheek
 • Medewerker informatievoorziening bibliotheek

Kennis

 • Collectiebeheer
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Naleving van informatiebeheerregels

Vaardigheden

 • Bibliotheekmateriaal classificeren
 • Digitale bibliotheken beheren
 • Internetonderzoek uitvoeren
 • Vragen van bibliotheekgebruikers analyseren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Informatiediensten aan de hand van metingen evalueren
 • Informatiebehoeften beoordelen
 • Informatie over de bibliotheek geven
 • Nieuwe bibliotheekitems aankopen
 • Onderhandelen over contracten met bibliotheken
 • Klantbeheer uitvoeren
 • Oplossingen voor informatiekwesties ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

bibliotheeklijsten opstellen overleggen met bibliotheekcollega's toezicht houden op de speelplaats studenten bijstaan bij de werking van de bibliotheek helpen bij de planning van bibliotheken financiering voor bibliotheken aanvragen fondsenwerving beheren personeelszaken beheren bibliotheekuitrusting onderhouden socialemediamarketing toepassen helpen bij de organisatie van schoolevenementen procedures in het hoger onderwijs semantische bomen opstellen educatieve programma's in bibliotheken ontwikkelen wetgeving inzake auteursrecht studenten begeleiden op schoolreis muziekgenres literatuur kleuterschoolprocedures muziek- en video-industrie procedures in het lager onderwijs veiligheid van studenten garanderen veranderingsmanagement toepassen documenten converteren van analoog naar digitaal nieuw personeel in dienst nemen informatie organiseren classificatiesystemen ontwikkelen procedures in het secundair onderwijs toezicht houden op buitenschoolse activiteiten soorten literatuurgenres dagelijkse bibliotheekactiviteiten leiden onderwijsprogramma's coördineren digitale archieven beheren professionele teksten opstellen software gebruiken voor gegevensbewaring