Beroep bibliothecaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bibliothecaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Naleving van informatiebeheerregels

  Het beleid ten aanzien van processen en procedures voor het gebruik van informatie, het evenwicht tussen informatie over de beschikbaarheid van informatie en informatiebeveiliging en intellectuele-eigendomsrechten (IER) en de bescherming van persoonsgegevens.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Collectiebeheer

  Het proces voor de beoordeling, selectie en levenscyclus van de hulpbronnen om een samenhangende verzameling te creëren en te bevorderen in overeenstemming met de behoeften van de gebruikers of afnemers. Inzicht in het wettelijk depot voor de toegang tot publicaties op lange termijn.

Vaardigheden

 • Informatiediensten aan de hand van metingen evalueren

  Gebruik van bibliometrie, webometrie en webmetriek voor de evaluatie van informatiediensten.

 • Informatiebehoeften beoordelen

  Communiceren met klanten of gebruikers om te bepalen welke informatie zij nodig hebben en over de methoden waarmee zij toegang tot die informatie kunnen krijgen.

 • Onderhandelen over contracten met bibliotheken

  Onderhandelen over contracten voor diensten, materialen, onderhoud en uitrusting van bibliotheken.

 • Bibliotheekmateriaal classificeren

  Code- en catalogusboeken, publicaties, audiovisuele documenten en ander bibliotheekmateriaal classificeren op basis van onderwerp of bibliotheekclassificatienormen.

 • Digitale bibliotheken beheren

  Digitale inhoud verzamelen, beheren en bewaren voor permanente toegang en gespecialiseerde zoek- en opvraagfuncties aanbieden aan specifieke gebruikersgemeenschappen.

 • Klantbeheer uitvoeren

  De behoeften van de klant in kaart brengen en begrijpen. Communiceren en samenwerken met belanghebbenden bij het ontwerpen, bevorderen en evalueren van diensten.

 • Nieuwe bibliotheekitems aankopen

  Evalueren van nieuwe bibliotheekproducten en -diensten, onderhandelen van contracten en plaatsen van bestellingen.

 • Vragen van bibliotheekgebruikers analyseren

  Vragen van bibliotheekgebruikers analyseren om extra informatie te bepalen; helpen bij het verstrekken en lokaliseren van die informatie.

 • Internetonderzoek uitvoeren

  Efficiënt zoeken op het internet om relevante informatie te verzamelen en deze met anderen te delen.

 • Oplossingen voor informatiekwesties ontwikkelen

  De informatiebehoeften en -uitdagingen analyseren om doeltreffende technologische oplossingen te ontwikkelen.

 • Informatie over de bibliotheek geven

  Het gebruik van de diensten, bronnen en apparaten van de bibliotheek uitleggen; informatie verstrekken over de gebruiken van de bibliotheek.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Wetenschappelijk onderzoek plannen door de onderzoeksvraag te formuleren en empirisch of literatuuronderzoek uit te voeren om de juistheid van de onderzoeksvraag te onderzoeken.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij de planning van bibliotheken onderwijsprogramma's coördineren bibliotheeklijsten opstellen bibliotheekuitrusting onderhouden nieuw personeel in dienst nemen kleuterschoolprocedures studenten bijstaan bij de werking van de bibliotheek classificatiesystemen ontwikkelen wetgeving inzake auteursrecht soorten literatuurgenres professionele teksten opstellen veiligheid van studenten garanderen semantische bomen opstellen documenten converteren van analoog naar digitaal toezicht houden op buitenschoolse activiteiten helpen bij de organisatie van schoolevenementen muziekgenres personeelszaken beheren informatie organiseren dagelijkse bibliotheekactiviteiten leiden toezicht houden op de speelplaats overleggen met bibliotheekcollega's procedures in het secundair onderwijs procedures in het hoger onderwijs muziek- en video-industrie literatuur studenten begeleiden op schoolreis procedures in het lager onderwijs socialemediamarketing toepassen educatieve programma's in bibliotheken ontwikkelen software gebruiken voor gegevensbewaring veranderingsmanagement toepassen fondsenwerving beheren financiering voor bibliotheken aanvragen digitale archieven beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep bibliothecaris behoort tot de beroepsgroep Bibliothecarissen en conservatoren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20245100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB