Beroep bewakingsagent interventie na alarm

Bewakingsagent interventie na alarm: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Apparatuur voor elektronische toegang tot een gebouw

  De soorten, kenmerken en methoden voor het gebruik van de elektronische apparatuur voor de toegang tot voorzieningen zoals controlepanelen voor kaarten, kaartlezers of infraroodlezers.

 • Beveiliging in commerciële gebouwen

  Veiligheidsprocedures, kenmerken, taken en risico’s in commerciële gebieden en instellingen zoals banken, winkelcentra, toeristische plekken, hotels en restaurants.

 • Beveiliging in industriële gebouwen

  Beveiligingsprocedures, -eigenschappen, -taken en -risico’s in industriële gebieden, waaronder fabrieken, havens, opslagplaatsen en mijnen.

 • Vergrendelmechanismen

  De typen en eigenschappen van de vergrendelingssystemen en de belangrijkste typen zoals een cilinder, een roterende schijf of een roterende pin.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

Vaardigheden

 • Reageren op inbraakalarmsystemen

  De van een inbraakalarmsysteem ontvangen signalen monitoren en snel reageren om de problemen te onderzoeken.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Surveillancemateriaal controleren

  Toezicht houden op de werking van de apparatuur die wordt gebruikt voor de surveillance en de verzameling van inlichtingen om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en om de hierdoor ontdekte surveillance-informatie te verzamelen.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Alarmsystemen beheren

  Instellen en onderhouden van alarmsystemen voor detectie van inbraken en ongeautoriseerde toegang tot een faciliteit.

 • Technische gegevensbladen lezen

  Lezen en begrijpen van de technische specificaties waarin de kenmerken en functioneringsmodus van een product, onderdeel of machine, gewoonlijk verstrekt door de fabrikant, worden beschreven.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsrisico’s conflictbeheersing toepassen helpen bij politieonderzoek zorgen voor de openbare orde en veiligheid werknemers opleiden regelgeving inzake brandveiligheid strafrecht overtreders aanhouden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens omgaan met agressief gedrag advies geven over verbetering van de beveiliging voertuigen besturen

Loopbaanperspectief

Het beroep bewakingsagent interventie na alarm behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB