Beroep bewakingsagent interventie na alarm

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Beveiliging in commerciële gebouwen
 • Beveiliging in industriële gebouwen
 • Surveillancemethoden

Vaardigheden

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Taakgegevens bijhouden
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Surveillancemateriaal controleren
 • Veiligheidsbeheer toepassen
 • Alarmsystemen beheren
 • Technische gegevensbladen lezen

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsrisico’s conflictbeheersing toepassen helpen bij politieonderzoek zorgen voor de openbare orde en veiligheid werknemers opleiden regelgeving inzake brandveiligheid strafrecht overtreders aanhouden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens omgaan met agressief gedrag advies geven over verbetering van de beveiliging voertuigen besturen

Loopbaanperspectief

Het beroep bewakingsagent interventie na alarm behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld