Beroep bewaker jeugdinrichting

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bewaker jeugdinrichting: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Illegale stoffen

  De verboden stoffen die niet mogen worden vervoerd of meegenomen, alsmede de wijze waarop zij moeten worden behandeld.

 • Correctionele procedures

  De wettelijke voorschriften en beleidsmaatregelen met betrekking tot de werking van penitentiaire inrichtingen, en andere correctionele procedures.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

Vaardigheden

 • In gebieden patrouilleren

  Patrouilleren in een bepaald gebied, uitkijken voor en reageren op verdachte en gevaarlijke situaties en communiceren met hulporganisaties.

 • Beklaagden begeleiden

  Verdachten en bekende daders begeleiden van de ene zone naar de andere, bijvoorbeeld in een gevangenis of van een cel naar een rechtszaal, om ervoor te zorgen dat ze niet ontsnappen en niet gewelddadig zijn of op een andere wijze de grenzen van het aanvaardbare gedrag overschrijden, en om te kunnen reageren op noodsituaties.

 • Individuen begeleiden

  Begeleiden van individuen door emotionele ondersteuning te bieden, ervaringen te delen en advies te geven aan het individu om het te helpen in zijn persoonlijke ontwikkeling, en door de ondersteuning aan te passen aan de specifieke behoeften van het individu en rekening te houden met zijn of haar wensen en verwachtingen.

 • Personen in bedwang houden

  Personen met onaanvaardbaar gedrag, die een bedreiging vormen voor anderen en die gewelddaden uitvoeren, tegenhouden of met dwang onder controle houden ter bescherming van zichzelf en anderen.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Toezicht houden op het rehabilitatieproces

  Toezicht houden op het proces van herstel van de daders tijdens hun verblijf in een penitentiaire inrichting, ervoor zorgen dat zij de instructies volgen, goed gedrag vertonen en streven naar volledige re-integratie wanneer zij worden vrijgelaten.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

verantwoordelijkheid tonen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen zorgen voor de toepassing van wetten jeugddetentie beginselen van zelfverdediging nakomen fouilleringen uitvoeren logboeken bijhouden vragen beantwoorden criminologie waakzaam zijn zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens advies geven over conflictbeheersing surveillancemethoden verschillende communicatiekanalen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep bewaker jeugdinrichting behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB