Beroep beveiliger

 • Shutterstock.com
  beveiliger

Beveiligers observeren, detecteren onregelmatigheden en beschermen mensen, gebouwen en bezittingen. Ze houden de veiligheid te allen tijde in stand door te patrouilleren in de aangewezen eigendomszones, de toegang bij de ingangen te controleren, alarm- en videoregistratiesystemen te bekijken en verdachte personen te vragen om identificatie en rapporteren wetsovertredingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Taken beveiliger

 • Surveilleert bij industriële, commerciële of particuliere panden t.b.v. preventie en signaleren van indringing, let op onregelmatigheden en zorgt voor de beveiliging van deuren, ramen en poorten.
 • Bekijkt en monitort alarm- en surveillancesystemen, zoals camerasystemen en electronische alarmsystemen en communiceert met mobiele units voor het onderzoeken van het alarm.
 • Reageert op alarmen en onderzoekt verstoringen.
 • incidenten, problemen of onregelmatigheden aan de gerechtigde instanties.
 • Monitort en authoriseert toegang en vertrek van personen en voertuigen in en uit panden.
 • Bedient detectieapparatuur voor de screening van individuen en voorkomt doorgang van verboden artikelen in gebieden met beperkte toegang.
 • Circuleert onder het publiek, bezoekers, klanten of medewerkers om de orde te bewaken en eigendommen te beschermen, blijft dicht bij personen die beveiliging vereisen en beschermt deze tegen aanvallen.
 • Detecteert en rapporteert fraude, winkeldiefstal en andere onrechtmatige acties, en verschaft bewijs voor een rechtbank, indien nodig.
 • Waarschuwt personen bij schending van regels of overtredingen, verwijdert, indien nodig met gebruik van geweld, overtreders uit het pand. Arresteert en houdt criminelen vast tot de politie arriveert.
 • Belt de politie, brandweer of ambulance in geval van nood.
 • Escorteert of bestuurt een motorisch voertuig voor het transport van individuen, contant geld of andere waardevolle items naar specifieke locaties of voor de persoonlijke bescherming van het individu.
 • Schrijft rapporten over dagactiviteiten en onregelmatigheden zoals schade aan installaties of eigendommen, diefstal, aanwezigheid van niet-geauthoriseerde personen of ongewone voorvallen.

Gerelateerde beroepen bewaker

 • Badmeester, strandwacht
 • Bedrijfsbeveiliger
 • Beveiliger luchthaven, visiteur
 • Douaneambtenaar, grensbewaking
 • Huismeester, conciërge
 • Informant trein- of busstation
 • Kermis medewerker
 • Kustwachter
 • Leidinggevende beveiligingsmedewerkers
 • Luchtbegeleider (Air marshall)
 • Medewerker eerste hulp
 • Medewerker pretpark
 • Perronopzichter trein, tram, metro, bus
 • Persoonsbeveiliger
 • Portier
 • Privédetective
 • Stadswacht
 • Suppoost
 • Toezichthouder fietsenstalling
 • Toezichthouder haven
 • Toezichthouder park
 • Toezichthouder parkeergarage, parkeerterrein
 • Toezichthouder strand
 • Uitsmijter

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s

Vaardigheden

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Zorgen voor de toepassing van wetten
 • Personen in bedwang houden
 • Surveillancemateriaal controleren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Alert blijven
 • Waakzaam zijn
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Overtreders aanhouden
 • Fouilleren
 • Veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Terroristische dreigingen vaststellen
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • In gebieden patrouilleren
 • Inspectieroutes volgen
 • Officiële documenten controleren
 • Beveiligingscontroles uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

alarmsystemen lading inspecteren parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven eerste hulp bieden veiligheidsonderzoeken op luchthavens uitvoeren methoden controleren zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens wettelijke vereisten met betrekking tot munitie veiligheid van een hotel waarborgen wettelijk gebruik van geweld gevonden voorwerpen beheren surveillancemethoden radioapparatuur gebruiken veiligheid op schepen waarborgen illegale stoffen voor veiligheid aan de deur zorgen personen ondervragen beveiliging in industriële gebouwen mensenmassa’s beheersen bewakingsactiviteiten uitvoeren in ziekenhuizen regelgeving inzake brandveiligheid omgaan met grote incidenten veiligheid garanderen in detentiecentra zorg dragen voor nauwkeurige screening van bagage op luchthavens beveiliging in commerciële gebouwen verkeer regelen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen veiligheidsincidenten in de winkel documenteren beveiligingswerkzaamheden met honden uitvoeren explosieven winkelveiligheid garanderen strafrecht