Beroep beveiliger luchthaven

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Illegal substances
 • Airport safety regulations

Vaardigheden

 • Check official documents
 • Perform security checks
 • Perform body searches
 • Report airport security incidents
 • Identify airport safety hazards
 • Apply airport standards and regulations
 • Conduct frisk
 • Conduct airport safety inspections
 • Conduct airport security screening
 • Ensure compliance with airport security measures
 • Check travel documentation
 • Respond to enquiries
 • Identify security threats

Optionele kennis en vaardigheden

overtreders aanhouden zorgen voor de toepassing van wetten terroristische dreigingen vaststellen verschillende communicatiekanalen gebruiken risicoanalyses uitvoeren navolging van beleid garanderen situatieschetsen schrijven wettelijk gebruik van geweld kennis van menselijk gedrag gebruiken werknemers opleiden gegeven instructies volgen zorgen voor de openbare orde en veiligheid dienstroosters opstellen eerste hulp bieden onderzoeksinterviews uitvoeren technische beveiligingssystemen beheren operationele communicatie onderhouden onderzoeksmethoden procedure-instructies bijwerken in noodsituaties evacuaties van de luchthaven uitvoeren lading inspecteren conflicten hanteren zelfverdediging gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep beveiliger luchthaven behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld