Beroep beveiliger luchthaven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Illegale stoffen
 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

Vaardigheden

 • Officiële documenten controleren
 • Beveiligingscontroles uitvoeren
 • Fouilleren
 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren
 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen
 • Fouilleringen uitvoeren
 • Veiligheidsinspecties op luchthavens uitvoeren
 • Veiligheidsonderzoeken op luchthavens uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op luchthavens
 • Reisdocumenten controleren
 • Vragen beantwoorden
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

Optionele kennis en vaardigheden

overtreders aanhouden zorgen voor de toepassing van wetten terroristische dreigingen vaststellen verschillende communicatiekanalen gebruiken risicoanalyses uitvoeren navolging van beleid garanderen situatieschetsen schrijven wettelijk gebruik van geweld kennis van menselijk gedrag gebruiken werknemers opleiden gegeven instructies volgen zorgen voor de openbare orde en veiligheid dienstroosters opstellen eerste hulp bieden onderzoeksinterviews uitvoeren technische beveiligingssystemen beheren operationele communicatie onderhouden onderzoeksmethoden procedure-instructies bijwerken in noodsituaties evacuaties van de luchthaven uitvoeren lading inspecteren conflicten hanteren zelfverdediging gebruiken