Beroep beveiliger luchthaven

Beveiliger luchthaven: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Illegale stoffen

  De verboden stoffen die niet mogen worden vervoerd of meegenomen, alsmede de wijze waarop zij moeten worden behandeld.

 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

  Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften en -instructies op luchthavens.

Vaardigheden

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Beveiligingscontroles uitvoeren

  Controleren van de tassen of persoonlijke spullen van individuele personen om er zeker van te zijn dat deze personen geen bedreigingen vormen en dat hun gedrag in overeenstemming is met de wet.

 • Fouilleren

  Bezoekers onderzoeken door een fouillering van het lichaam uit te voeren, teneinde wapens of illegale stoffen op te sporen.

 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden

  Uitgebreide verslagen opstellen over beveiligingsincidenten in luchthavens, zoals de bewaring van weerspannige reizigers, de inbeslagname van bagage of het beschadigen van de eigendom van de luchthaven.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Röntgenapparaten gebruiken

  Röntgenapparaten gebruiken voor het screenen van valiezen of dozen.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Fouilleringen uitvoeren

  Individuele personen fouilleren of controleren om ervoor te zorgen dat ze geen illegale of gevaarlijke voorwerpen op hun lichaam hebben verborgen, op een gepaste manier en volgens de regelgeving.

 • Veiligheidsinspecties op luchthavens uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op luchthavens voor maximale veiligheid; luchthavenfaciliteiten inspecteren, ervoor zorgen dat uitrusting naar behoren wordt gebruikt en onderhouden, en ervoor zorgen dat personeelsleden op de veiligste manier werken.

 • Veiligheidsonderzoeken op luchthavens uitvoeren

  De passagiersstroom door het controlepostpunt monitoren en de ordelijke en efficiënte verwerking van passagiers vergemakkelijken; bagage en vracht inspecteren volgens screeningprocedures.

 • Zorgen voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op luchthavens

  Naleving van de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven vóór het aan boord gaan van vliegtuigen waarborgen.

 • Reisdocumenten controleren

  Tickets en reisdocumenten controleren, zitplaatsen toewijzen en de voedselvoorkeuren van mensen op tournee noteren.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

overtreders aanhouden zorgen voor de toepassing van wetten terroristische dreigingen vaststellen verschillende communicatiekanalen gebruiken risicoanalyses uitvoeren navolging van beleid garanderen situatieschetsen schrijven wettelijk gebruik van geweld kennis van menselijk gedrag gebruiken werknemers opleiden gegeven instructies volgen zorgen voor de openbare orde en veiligheid dienstroosters opstellen eerste hulp bieden onderzoeksinterviews uitvoeren technische beveiligingssystemen beheren operationele communicatie onderhouden onderzoeksmethoden procedure-instructies bijwerken in noodsituaties evacuaties van de luchthaven uitvoeren lading inspecteren conflicten hanteren zelfverdediging gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep beveiliger luchthaven behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB