Beroep beveiliger geld- en waardetransport

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s

Vaardigheden

 • Veiligheidsmaatregelen volgen
 • Vervoer van geld beheren
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Beveiligd vervoer bieden
 • Vracht lossen
 • Vracht laden
 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Waakzaam zijn
 • Leveringsdocumentatie van voertuigen bijhouden
 • Diefstalpreventie beheren
 • Pakketten en zendingen verwerken
 • Garanderen dat de regelgeving inzake distributieactiviteiten wordt nageleefd
 • Omgaan met grote incidenten

Optionele kennis en vaardigheden

transportroutes opstellen voertuigen besturen surveillancemethoden radioapparatuur gebruiken eerste hulp bieden rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen personen in bedwang houden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken vergunningen voor het gebruik van wapens verkrijgen vervoer coördineren kalm reageren in stressvolle situaties wettelijke vereisten met betrekking tot munitie conflicten hanteren omgaan met agressief gedrag

Loopbaanperspectief

Het beroep beveiliger geld- en waardetransport behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld