Beroep beveiliger geld- en waardetransport

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s

Vaardigheden

 • Veiligheidsmaatregelen volgen
 • Vervoer van geld beheren
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Beveiligd vervoer bieden
 • Vracht lossen
 • Vracht laden
 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Waakzaam zijn
 • Leveringsdocumentatie van voertuigen bijhouden
 • Diefstalpreventie beheren
 • Pakketten en zendingen verwerken
 • Garanderen dat de regelgeving inzake distributieactiviteiten wordt nageleefd
 • Omgaan met grote incidenten

Optionele kennis en vaardigheden

transportroutes opstellen voertuigen besturen surveillancemethoden radioapparatuur gebruiken eerste hulp bieden rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen personen in bedwang houden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken vergunningen voor het gebruik van wapens verkrijgen vervoer coördineren kalm reageren in stressvolle situaties wettelijke vereisten met betrekking tot munitie conflicten hanteren omgaan met agressief gedrag