Beroep bestuurder van een steenbreker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Kwaliteitsstandaarden
  • Soorten steen waarmee wordt gewerkt

Vaardigheden

  • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
  • Steenblokken verplaatsen
  • Kwaliteit van producten controleren
  • Regelsystemen voor machines opzetten
  • Problemen oplossen
  • Grondstoffen meten
  • Machine leveren

Optionele kennis en vaardigheden

materialen wegen materiaal onderhouden defecte productiematerialen melden verkleiningsinstallaties voor minerale grondstoffen bedienen productiegegevens registreren bulldozers bedienen technische middelen raadplegen proefdraaien afvalmateriaal op machines verwijderen transportband controleren werking van machines volgen apparatuur poetsen monsters nemen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden mechanica