Beroep Bestuurder publieke organisatie

Een bestuurder van een publieke organisatie geeft leiding aan de leidinggevenden van een publieke organisatie. Een bestuurder is verantwoordelijk voor het uitstippelen van het beleid, voorschriften en regels binnen een organisatie. Daarnaast houdt hij/zij het algehele functioneren van de publieke organisatie nauwlettend in de gaten, en stuurt een bestuurder bij waar nodig. Het beoordelen van activiteiten en resultaten en het monitoren en evalueren van prestaties door de bestuurder vindt plaats op basis van eerder vastgestelde doelen en beleid. Hij/zij zorgt dat de budgetten worden bewaakt aan de hand van goede systemen en procedures. Een bestuurder rapporteert aan de raad van bestuur/de raad van toezicht en aan geldschieters. Een bestuurder van een publieke organisatie vertegenwoordigt de organisatie bij officiële aangelegenheden, behartigt de belangen van de organisatie en onderhandelt namens de organisatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bestuurder publieke organisatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bestuurder publieke organisatie

 • Leiding geven aan de leidinggevenden van een publieke organisatie.
 • Uitzetten van voorschriften, regels en beleid.
 • Controleren van het algehele functioneren van de organisatie, bijsturen waar nodig.
 • Beoordelen, monitoren en evalueren van activiteiten en resultaten op basis van eerder vastgestelde regels en beleid.
 • Zorgen voor goede systemen en processen voor budgetbewaking.
 • Rapporteren aan raad van bestuur, raad van toezicht, geldschieters of leden.
 • Vertegenwoordigen van, behartigen van belangen van en onderhandelen in de naam van de publieke organisatie.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Bestuurder publieke organisatie behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB