Beroep bemiddelaar

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend

Vaardigheden

 • Wet interpreteren
 • Conflictbeheersing toepassen
 • Conflicten hanteren
 • Onpartijdig blijven bij bemiddelingen
 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken
 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen
 • Communicatie tussen partijen bevorderen
 • Luisteren naar de verhalen van de partijen
 • Regels voor bemiddeling opstellen
 • Besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Advies geven over conflictbeheersing
 • Onderhandelen in rechtszaken

Optionele kennis en vaardigheden

juridische persoonlijke problemen behandelen oplossingen voor problemen creëren vragen beantwoorden argumenten overtuigend aanbrengen analytisch denken onpartijdigheid tonen juridisch bewijs analyseren burgerlijk recht juridisch onderzoek ondernemingsrecht contracten beheren burgerlijk procesrecht commercieel recht juridisch advies geven financiële geschillen behandelen belangen van de klant beschermen gerechtelijke procedures vennootschapsrecht bewijsmateriaal verstrekken juridische documenten herzien contractuele geschillen beheren contractenrecht consumentenrecht juridische documenten opstellen bemiddelen bij onderhandelingen juridische terminologie rechterlijke beslissingen nemen juridische argumenten geven advies geven over rechterlijke uitspraken onderzoeksinterviews uitvoeren beheer van rechtszaken

Loopbaanperspectief

Het beroep bemiddelaar behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld