Beroep bemiddelaar

Bemiddelaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Onpartijdig blijven bij bemiddelingen

  Behouden van onpartijdigheid en streven naar een onbevooroordeelde positie bij het oplossen van geschillen tussen partijen in bemiddelingszaken.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen

  Het faciliteren van een officiële overeenkomst tussen twee partijen bij het geschil, waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide partijen instemmen met de beslissing waarover besloten is, en dat zij de nodige documenten schriftelijk vastleggen en ervoor zorgen dat beide partijen het ondertekenen.

 • Communicatie tussen partijen bevorderen

  Partijen aanmoedigen om met elkaar te communiceren en hun mening over gebeurtenissen en gebeurtenissen te delen om zo samenwerkingspaden te vinden.

 • Luisteren naar de verhalen van de partijen

  Luisteren naar de argumenten van de partijen die betrokken zijn bij geschillen om misverstanden en miscommunicatie tussen hen op te helderen.

 • Regels voor bemiddeling opstellen

  De regels voor bemiddeling meedelen en handhaven met het oog op een correcte dienstverlening, zoals om de beurten spreken, niet onderbreken en een coöperatieve houding aannemen.

 • Besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten

  Klanten ontmoeten, interviewen en adviseren om hun behoeften in verband met juridische aangelegenheden te kennen en een samenwerking tot stand te brengen gebaseerd op de specialisatie van het beroeps- of advocatenkantoor.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Onderhandelen in rechtszaken

  Onderhandelen namens de cliënt tijdens de behandeling van een juridische zaak om het meest gunstige resultaat voor de cliënt te verkrijgen en ervoor te zorgen dat alle besluiten in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

juridische persoonlijke problemen behandelen oplossingen voor problemen creëren vragen beantwoorden argumenten overtuigend aanbrengen analytisch denken onpartijdigheid tonen juridisch bewijs analyseren burgerlijk recht juridisch onderzoek ondernemingsrecht contracten beheren burgerlijk procesrecht commercieel recht juridisch advies geven financiële geschillen behandelen belangen van de klant beschermen gerechtelijke procedures vennootschapsrecht bewijsmateriaal verstrekken juridische documenten herzien contractuele geschillen beheren contractenrecht consumentenrecht juridische documenten opstellen bemiddelen bij onderhandelingen juridische terminologie rechterlijke beslissingen nemen juridische argumenten geven advies geven over rechterlijke uitspraken onderzoeksinterviews uitvoeren beheer van rechtszaken

Loopbaanperspectief

Het beroep bemiddelaar behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB