Beroep beleidsverantwoordelijke

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Beleidsverantwoordelijke: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

Vaardigheden

 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creëren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieën, enz.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

Optionele kennis en vaardigheden

instructies voor opdrachten verwerken toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging financiële wettelijke bepalingen voldoen aan de eisen van wettelijke instanties onopgemerkte organisatorische behoeften identificeren communiceren met bankiers verbeteringsstrategieën aanbieden omgaan met managers beheer van de leveringsketen zakelijke documenten ordenen voorlichtingscampagnes ontwerpen gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling strategisch beheer implementeren advies geven over financiële zaken naleving van licentieovereenkomsten controleren milieu-inspanningen coördineren technische voorschriften interpreteren ondernemingsrecht strategieën voor milieuherstel ontwikkelen milieuproblemen melden advies geven over milieusanering wetgeving inzake auteursrecht afvalbeheer klantgedrag observeren voldoen aan wettelijke verplichtingen naleving met wettelijke vereisten garanderen strategisch denken toepassen zakelijke analyses uitvoeren naleving van bedrijfsregels waarborgen businessplannen meedelen aan medewerkers managers ondersteunen voorlichtingsmateriaal samenstellen strategische planning implementeren milieubeleid van een luchthaven coördineren interne mededelingen verspreiden processen van personeelszaken gegevensmodellen modellering van bedrijfsprocessen processen van de financiële afdeling projecten over wilde planten en dieren werksfeer van continue verbetering creëren strategieën voor toeleveringsketens analyseren datamining bedrijfskennis beheren advies geven over rechterlijke uitspraken strategische bedrijfsbeslissingen nemen software voor statistische analysesystemen internationale handel financiële beleidslijnen handhaven contacten leggen met regeringsfunctionarissen milieuaudits uitvoeren strategieën voor belangenverdediging beheren juridische vereisten identificeren processen van de verkoopafdeling feedback van werknemers verzamelen technische beginselen milieubeleid volksgezondheid richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen filosofieën over voortdurende verbetering milieuactieplannen implementeren business intelligence statistiek leveranciers identificeren contact opnemen met wetenschappers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving milieuvoorschriften op luchthavens verschillende communicatiekanalen gebruiken gegevensanalyses uitvoeren intellectueeleigendomsrecht milieuwetgeving organisatorische normen definiëren budgetten beheren juridisch advies geven processen van de marketingafdeling bedrijfsinformatie interpreteren sas language wetgeving inzake verontreiniging veldwerk uitvoeren bedrijfsprocessen verbeteren bedrijfsonderzoek voeren regeringsbeleid patenten adviestechnieken gebruiken door managers opgestelde concepten nakijken milieubewustzijn promoten processen van de managementafdeling contacten onderhouden met politici preventie van verontreiniging processen van de boekhoudafdeling kwaliteitsstandaarden uitvoerbaarheid analyseren principes voor bedrijfsbeheer processen van de operationele afdeling processen van de juridische afdeling risicobeheer organisatorische beleidslijnen opstellen kernprestatie-indicatoren volgen afvalbeheerprocedures coördineren marktonderzoek uitvoeren bedreigingen voor het milieu technische informatie verzamelen operationele businessplannen implementeren verkoopstrategieën milieubeleid ontwikkelen bankactiviteiten advies geven over communicatiestrategieën gezondheids- en veiligheidsvoorschriften licentieovereenkomsten voorbereiden op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren productieprocessen analyseren voor verbetering wetenschappelijke gegevens analyseren adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw advies geven over afvalbeheer strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen licentieovereenkomsten ontwikkelen productverbeteringen aanbevelen metrische gegevens van een project beheren werknemers opleiden financiële producten visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer communicatie binnen organisaties bevorderen milieugegevens analyseren zorgen dat producten voldoen aan de reglementaire bepalingen voorstellen voor bedrijfsonderzoeken indienen invoer-/uitvoervergunningen beheren projectbeheer advies geven over fiscaal beleid ordehandhaving vergunningen vernieuwen prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren de ict-context van een organisatie analyseren feedback over beroepsprestaties geven managers van bedrijfsafdelingen leiden ondernemingsbeleid belastingwetgeving wetgeving analyseren betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsverantwoordelijke behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB