Beroep beleidsverantwoordelijke

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Business analysis
  • Corporate social responsibility
  • Strategic planning
  • Organisational policies

Vaardigheden

  • Develop company strategies
  • Monitor company policy
  • Ensure compliance with policies
  • Integrate strategic foundation in daily performance
  • Advise on efficiency improvements

Optionele kennis en vaardigheden

instructies voor opdrachten verwerken toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging financiële wettelijke bepalingen voldoen aan de eisen van wettelijke instanties onopgemerkte organisatorische behoeften identificeren communiceren met bankiers verbeteringsstrategieën aanbieden omgaan met managers beheer van de leveringsketen zakelijke documenten ordenen voorlichtingscampagnes ontwerpen gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling strategisch beheer implementeren advies geven over financiële zaken naleving van licentieovereenkomsten controleren milieu-inspanningen coördineren technische voorschriften interpreteren ondernemingsrecht strategieën voor milieuherstel ontwikkelen milieuproblemen melden advies geven over milieusanering wetgeving inzake auteursrecht afvalbeheer klantgedrag observeren voldoen aan wettelijke verplichtingen naleving met wettelijke vereisten garanderen strategisch denken toepassen zakelijke analyses uitvoeren naleving van bedrijfsregels waarborgen businessplannen meedelen aan medewerkers managers ondersteunen voorlichtingsmateriaal samenstellen strategische planning implementeren milieubeleid van een luchthaven coördineren interne mededelingen verspreiden processen van personeelszaken gegevensmodellen modellering van bedrijfsprocessen processen van de financiële afdeling projecten over wilde planten en dieren werksfeer van continue verbetering creëren strategieën voor toeleveringsketens analyseren datamining bedrijfskennis beheren advies geven over rechterlijke uitspraken strategische bedrijfsbeslissingen nemen software voor statistische analysesystemen internationale handel financiële beleidslijnen handhaven contacten leggen met regeringsfunctionarissen milieuaudits uitvoeren strategieën voor belangenverdediging beheren juridische vereisten identificeren processen van de verkoopafdeling feedback van werknemers verzamelen technische beginselen milieubeleid volksgezondheid richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen filosofieën over voortdurende verbetering milieuactieplannen implementeren business intelligence statistiek leveranciers identificeren contact opnemen met wetenschappers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving milieuvoorschriften op luchthavens verschillende communicatiekanalen gebruiken gegevensanalyses uitvoeren intellectueeleigendomsrecht milieuwetgeving organisatorische normen definiëren budgetten beheren juridisch advies geven processen van de marketingafdeling bedrijfsinformatie interpreteren sas language wetgeving inzake verontreiniging veldwerk uitvoeren bedrijfsprocessen verbeteren bedrijfsonderzoek voeren regeringsbeleid patenten adviestechnieken gebruiken door managers opgestelde concepten nakijken milieubewustzijn promoten processen van de managementafdeling contacten onderhouden met politici preventie van verontreiniging processen van de boekhoudafdeling kwaliteitsstandaarden uitvoerbaarheid analyseren principes voor bedrijfsbeheer processen van de operationele afdeling processen van de juridische afdeling risicobeheer organisatorische beleidslijnen opstellen kernprestatie-indicatoren volgen afvalbeheerprocedures coördineren marktonderzoek uitvoeren bedreigingen voor het milieu technische informatie verzamelen operationele businessplannen implementeren verkoopstrategieën milieubeleid ontwikkelen bankactiviteiten advies geven over communicatiestrategieën gezondheids- en veiligheidsvoorschriften licentieovereenkomsten voorbereiden op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren productieprocessen analyseren voor verbetering wetenschappelijke gegevens analyseren adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw advies geven over afvalbeheer strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen licentieovereenkomsten ontwikkelen productverbeteringen aanbevelen metrische gegevens van een project beheren werknemers opleiden financiële producten visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer communicatie binnen organisaties bevorderen milieugegevens analyseren zorgen dat producten voldoen aan de reglementaire bepalingen voorstellen voor bedrijfsonderzoeken indienen invoer-/uitvoervergunningen beheren projectbeheer advies geven over fiscaal beleid ordehandhaving vergunningen vernieuwen prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren de ict-context van een organisatie analyseren feedback over beroepsprestaties geven managers van bedrijfsafdelingen leiden ondernemingsbeleid belastingwetgeving wetgeving analyseren betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsverantwoordelijke behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog