Beroep beleidsmedewerker

beleidsmedewerker
Credits: Shutterstock.com

Beleidsmedewerkers onderzoeken, analyseren en ontwikkelen beleid in verschillende publieke sectoren, en vormen en implementeren dit beleid om de bestaande regelgeving rond de sector te verbeteren. Zij evalueren de effecten van bestaand beleid en rapporteren de bevindingen aan de overheid en het publiek. Beleidsmedewerkers werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en stellen hen regelmatig op de hoogte.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Beleidsmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken beleidsmedewerker

 • Herziet bestaand beleid of bestaande wetgeving, bijv. om anomalieën of verouderde maatregelen te ontdekken.
 • Stelt vast welke kwesties onderzocht of geanalyseerd moeten worden.
 • Onderzoekt relevante kwesties zoals sociale, economische en industriële ontwikkelingen, klantverwachtingen ten aanzien van campagnes en dienstverlening, etc.
 • Ontwikkelt, analyseert en evalueert beleidsopties.
 • Doet aanbevelingen voor nieuw beleid.
 • Maakt schattingen van de financiële implicaties en redelijkheid van bestaand beleid.
 • Onderhoudt contacten en overlegt met geïnteresseerde partijen (zoals campagneleiders), bijv. om beleidsbehoeften vast te stellen of beleidsopties te bespreken.
 • Schrijft rapporten en stelt instructies en adviezen voor beleidsveranderingen op.
 • Bereidt toespraken en presentaties voor.
 • Maakt beleids- en procedurehandleidingen en werkt deze zonodig bij.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

Optionele kennis en vaardigheden

consumentenrecht wetenschappelijke onderzoeksmethodologie samenwerkingsrelaties aangaan evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten behoeften van een gemeenschap analyseren advies geven over economische ontwikkeling advies geven over de naleving van het overheidsbeleid agrarisch beleid promoten milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw verbeteringsstrategieën aanbieden vooruitgang naar streefdoelen analyseren internationale commerciële transactiebepalingen immigratiebeleid ontwikkelen politiek onderwijsmiddelen ontwikkelen preventie van verontreiniging marktanalyse publieke presentaties geven beleid voor de communicatiesector organisatorische beleidslijnen opstellen sociale rechtvaardigheid onderwijsactiviteiten organiseren dialoog in de maatschappij bevorderen marktonderzoek uitvoeren agronomie beleid voor de handelssector strategisch onderzoek uitvoeren zakelijke analyse economische tendensen analyseren taakgegevens bijhouden wetgeving inzake verontreiniging financiële marktontwikkelingen analyseren toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging culturele activiteiten ontwikkelen naleving van het overheidsbeleid inspecteren ondernemingsbeleid volgen een doel toelichten evenementen organiseren beleid voor de mijnbouwsector beleid opstellen om de betrokkenheid te vergroten bij culturele ontmoetingsplaatsen ondernemingsbeleid gemeenschapsrelaties opbouwen buitenlandse zaken toegang tot diensten mogelijk maken beleid voor de energiesector vergaderingen regelen asielsystemen dossiers voor overheidsfinanciering opstellen een professioneel netwerk ontwikkelen internationaal recht rapporten presenteren promotiemiddelen ontwikkelen programma's van culturele ontmoetingsplaatsen evalueren projectbeheer uitvoeren ondernemingsrecht culturele projecten strategische planning concurrentiebeleid ontwikkelen irreguliere migratie analyseren risicofactoren inschatten integratie in organisaties promoten ecologische beginselen buitenlands beleid analyseren internationale betrekkingen opbouwen cultureel beleid ontwikkelen bedrijfsprocedures agrarische beleidslijnen ontwikkelen culturele faciliteit beheren met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken intercultureel bewustzijn tonen contacten leggen met sponsors van evenementen beginselen van projectbeheer beleid voor de toeristische sector concurrentiebeperkingen onderzoeken plenaire vergaderingen van het parlement bijwonen onderwijssysteem analyseren conflictbeheersing toepassen advies geven over buitenlands beleid bedrijfsstrategieconcepten kwaliteitsstandaarden immigratiewetgeving werken met gemeenschappen contacten onderhouden met politici mediastrategie ontwikkelen implementatie van mensenrechten promoten zorgen voor transparantie van informatie mededingingswetgeving nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren vrije handel promoten resourceplanning uitvoeren milieubewustzijn promoten relaties met de media opbouwen wetgeving inzake landbouw door de overheid gefinancierde programma’s beheren toezicht houden op kwaliteitscontroles contacten leggen met culturele partners beleid voor de transportsector

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsmedewerker behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB