Beroep Beleidsmedewerker sociale zekerheid

Beleidsmedewerkers sociale zekerheid welzijn sturen en ontwikkelen door de overheid verstrekte sociale zekerheidsprogramma's om het openbaar welzijn te ondersteunen en sociale zekerheidsprogramma's te bevorderen. Zij houden toezicht op het personeel van de overheid op het gebied van de sociale zekerheid en onderzoeken het bestaande beleid om de problemen te beoordelen en verbeteringsvoorstellen te ontwikkelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Lid gemeenteraad, provinciale staten
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur publieke organisatie

Kennis

 • Socialezekerheidsrecht
 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid
 • Implementatie van overheidsbeleid

Vaardigheden

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Socialezekerheidsprogramma’s promoten
 • Implementatie van overheidsbeleid beheren
 • Verbeteringsstrategieën aanbieden
 • Advies geven over wetgevingsbesluiten
 • Zorgen voor transparantie van informatie
 • Leiding geven aan personeel
 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden
 • Activiteiten delegeren
 • Programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

arbeidswet gemeenschapsrelaties opbouwen relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden sociaal bewustzijn promoten rapporten presenteren toezicht houden op kwaliteitscontroles sociale verandering promoten rekeningen beheren wetgeving inzake sociale huisvesting samenwerkingsrelaties aangaan oplossingen voor problemen creëren analytisch denken werken met gemeenschappen juridisch onderzoek intercultureel bewustzijn tonen