Beroep beleidsmedewerker sociale voorzieningen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid
 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

Vaardigheden

 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen
 • Integratie bevorderen
 • Implementatie van overheidsbeleid beheren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Advies geven over socialedienstverleningsprocedures
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Advies geven over wetgevingsbesluiten
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

sociale rechtvaardigheid leiding geven aan een eenheid voor sociaal werk regeringsbeleid relaties met overheidsinstellingen onderhouden verschillende projecten beheren projectbeheer contacten onderhouden met lokale overheden oplossingen voor problemen creëren sociale werkpakketten regelen behoeften van een gemeenschap analyseren socialezekerheidsprogramma’s promoten prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren sociale werktheorie verslag doen van sociale ontwikkelingen

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsmedewerker sociale voorzieningen behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog