Beroep beleidsmedewerker milieu

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Milieubeleid
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Regeringsbeleid
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Milieubewustzijn promoten
 • Advies geven over wetgevingsbesluiten
 • Contacten leggen met regeringsfunctionarissen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Implementatie van overheidsbeleid beheren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieugegevens analyseren
 • Milieuproblemen melden
 • Milieuonderzoeken uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

omgevingsparameters controleren emissienormen milieu-incidenten melden vervuiling meten preventie van verontreiniging advies geven over verontreinigingspreventie advies geven aan wetgevers voorkomen van verontreiniging van de zee adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw ecologische beginselen milieubeleid ontwikkelen vervuiling onderzoeken wetgeving inzake verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsmedewerker milieu behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog