Beroep beleidsmedewerker milieu

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Milieubeleid
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Regeringsbeleid
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Milieubewustzijn promoten
 • Advies geven over wetgevingsbesluiten
 • Contacten leggen met regeringsfunctionarissen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Implementatie van overheidsbeleid beheren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieugegevens analyseren
 • Milieuproblemen melden
 • Milieuonderzoeken uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

omgevingsparameters controleren emissienormen milieu-incidenten melden vervuiling meten preventie van verontreiniging advies geven over verontreinigingspreventie advies geven aan wetgevers voorkomen van verontreiniging van de zee adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw ecologische beginselen milieubeleid ontwikkelen vervuiling onderzoeken wetgeving inzake verontreiniging