Beroep beleidsmedewerker agrarische zaken

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Environmental legislation in agriculture and forestry
 • Legislation in agriculture
 • Agronomy
 • Government policy implementation
 • Ecological principles

Vaardigheden

 • Liaise with local authorities
 • Advise on legislative acts
 • Create solutions to problems
 • Promote agricultural policies
 • Maintain relationships with government agencies
 • Develop agricultural policies
 • Manage government policy implementation
 • Maintain relations with local representatives

Optionele kennis en vaardigheden

door de overheid gefinancierde programma’s beheren een professioneel netwerk ontwikkelen taakgegevens bijhouden strategisch onderzoek uitvoeren dossiers voor overheidsfinanciering opstellen toezicht houden op kwaliteitscontroles onderwijsactiviteiten organiseren kwaliteitsstandaarden onderwijsmiddelen ontwikkelen milieubewustzijn promoten publieke presentaties geven wetenschappelijke onderzoeksmethodologie advies geven over de naleving van het overheidsbeleid beginselen van projectbeheer wetgeving inzake verontreiniging rapporten presenteren preventie van verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsmedewerker agrarische zaken behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog