Beroep beleidsmedewerker afvalverwerking

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Afvalbeheer
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Wetgeving inzake afvaltransport

Vaardigheden

 • Vuilophaalroutes uitstippelen
 • Advies geven over afvalbeheer
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen
 • Leiding geven aan personeel
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Planning uitvoeren
 • Gegevens over recycling bijhouden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Afvalbeheerprocedures coördineren
 • Programmabudget voor recycling beheren

Optionele kennis en vaardigheden

projectbeheer advies geven over verontreinigingspreventie communiceren met afvalinzamelaars regulier onderhoud van machines programmeren uitrusting voor afvalverwerking controleren bescherming tegen straling monsters voor analyse verzamelen zendingen van recyclebaar materiaal coördineren toelichting geven over recyclevoorschriften veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen verwerking van gevaarlijk afval veiligheidsstrategieën testen reageren op nucleaire noodsituaties verwijdering van radioactieve stoffen controleren experimentele laboratoriumgegevens analyseren kernenergie strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen preventie van verontreiniging stralingsniveau controleren technische rapporten schrijven opslag van gevaarlijk afval medewerkers opleiden over recyclingprogramma’s documentatie over afvalinzameling bijhouden wetgeving inzake verontreiniging ontsmettingstechnieken

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsmedewerker afvalverwerking behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld