Beroep beleidsdirecteur recreatie en toerisme

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Tourist resources of a destination for further development
  • Tourism market
  • Environmental impact of tourism

Vaardigheden

  • Deliver presentations on tourism
  • Assess an area as a tourism destination

Optionele kennis en vaardigheden

internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen implementatie van overheidsbeleid beheren berichten over analyseresultaten buitenlandse zaken beleidsontwikkeling buitenlandse zaken rapporten presenteren evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen geografische gebieden met toeristische relevantie buitenlands beleid analyseren internationale betrekkingen opbouwen advies geven over buitenlands beleid verschillende talen spreken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie distributie van promotiemateriaal voor bestemmingen beheren marketingprincipes public relations verzorgen productie en distributie van bestemmingspromotiemateriaal beheren intercultureel bewustzijn tonen implementatie van overheidsbeleid

Loopbaanperspectief

Het beroep beleidsdirecteur recreatie en toerisme behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog