Beroep Beleidsadviseur

Beleidsadviseur
Credits: Shutterstock.com

Beleidsmedewerkers onderzoeken, analyseren en ontwikkelen beleid in verschillende publieke sectoren, en vormen en implementeren dit beleid om de bestaande regelgeving rond de sector te verbeteren. Zij evalueren de effecten van bestaand beleid en rapporteren de bevindingen aan de overheid en het publiek. Beleidsmedewerkers werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en stellen hen regelmatig op de hoogte.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Beleidsadviseur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken beleidsadviseur

 • Herziet bestaand beleid of bestaande wetgeving, bijv. om anomalieën of verouderde maatregelen te ontdekken.
 • Stelt vast welke kwesties onderzocht of geanalyseerd moeten worden.
 • Onderzoekt relevante kwesties zoals sociale, economische en industriële ontwikkelingen, klantverwachtingen ten aanzien van campagnes en dienstverlening, etc.
 • Ontwikkelt, analyseert en evalueert beleidsopties.
 • Doet aanbevelingen voor nieuw beleid.
 • Maakt schattingen van de financiële implicaties en redelijkheid van bestaand beleid.
 • Onderhoudt contacten en overlegt met geïnteresseerde partijen (zoals campagneleiders), bijv. om beleidsbehoeften vast te stellen of beleidsopties te bespreken.
 • Schrijft rapporten en stelt instructies en adviezen voor beleidsveranderingen op.
 • Bereidt toespraken en presentaties voor.
 • Maakt beleids- en procedurehandleidingen en werkt deze zonodig bij.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Beleidsadviseur behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB