Beroep beleidsadviseur

 • Shutterstock.com
  Beleidsadviseur

Een beleidsadviseur ontwikkelt en adviseert over beleid omtrent de ontwikkeling, implementatie en aanpassing van overheids- en commerciële programma's of campagnes.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Taken beleidsadviseur

 • Herziet bestaand beleid of bestaande wetgeving, bijv. om anomalieën of verouderde maatregelen te ontdekken.
 • Stelt vast welke kwesties onderzocht of geanalyseerd moeten worden.
 • Onderzoekt relevante kwesties zoals sociale, economische en industriële ontwikkelingen, klantverwachtingen ten aanzien van campagnes en dienstverlening, etc.
 • Ontwikkelt, analyseert en evalueert beleidsopties.
 • Doet aanbevelingen voor nieuw beleid.
 • Maakt schattingen van de financiële implicaties en redelijkheid van bestaand beleid.
 • Onderhoudt contacten en overlegt met geïnteresseerde partijen (zoals campagneleiders), bijv. om beleidsbehoeften vast te stellen of beleidsopties te bespreken.
 • Schrijft rapporten en stelt instructies en adviezen voor beleidsveranderingen op.
 • Bereidt toespraken en presentaties voor.
 • Maakt beleids- en procedurehandleidingen en werkt deze zonodig bij.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog