Beroep beleggingsanalist

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Economics
 • Financial markets
 • Modern portfolio theory
 • Stock market
 • Actuarial science
 • Financial products
 • Securities
 • International trade
 • Funding methods

Vaardigheden

 • Analyse economic trends
 • Analyse market financial trends
 • Provide support in financial calculation
 • Analyse financial performance of a company
 • Monitor stock market
 • Obtain financial information
 • Review investment portfolios

Optionele kennis en vaardigheden

voorraadwaardering uitvoeren methoden voor waardebepaling van bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen begroting maken voor financiële behoeften financiële haalbaarheid beoordelen kredietwaardigheid beoordelen communiceren met bankiers financieel plan opstellen processen voor kredietcontrole bankactiviteiten financieel risico analyseren internationale standaarden voor financiële verslaglegging financiële prognoses financiële jaarrekeningen jaarrekeningen interpreteren

Loopbaanperspectief

Het beroep beleggingsanalist behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld