Beroep beheerscontroleur budget

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cost management
 • Financial analysis
 • Financial statements
 • Company policies
 • Financial forecasting
 • Accounting department processes
 • Corporate social responsibility
 • Financial department processes
 • Financial management
 • Budgetary principles

Vaardigheden

 • Create a financial plan
 • Analyse market financial trends
 • Plan health and safety procedures
 • Liaise with managers
 • Advise on financial matters
 • Evaluate budgets
 • Interpret financial statements
 • Follow company standards
 • Manage budgets
 • Monitor financial accounts
 • Explain accounting records
 • Enforce financial policies
 • Manage staff
 • Support development of annual budget
 • Integrate strategic foundation in daily performance
 • Exert expenditure control
 • Strive for company growth
 • Follow the statutory obligations
 • Control financial resources

Optionele kennis en vaardigheden

statistiek advies geven over overheidsfinanciën overheidsuitgaven inspecteren financieringsmethoden toezicht houden op het budget van facilitaire diensten financiële prestaties van een bedrijf analyseren jaarrekeningen opstellen financiële haalbaarheid beoordelen principes voor bedrijfsbeheer boekhoudkundige technieken beleggingsportefeuilles controleren financieel verslag opstellen winstgevendheid inschatten overheidsfinanciën

Loopbaanperspectief

Het beroep beheerscontroleur budget behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog