Beroep beheerder medisch archief

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Professional documentation in health care
 • Data storage
 • Clinical coding
 • Manage healthcare staff
 • Health care legislation
 • Document management
 • Health records management
 • Database
 • Medical informatics

Vaardigheden

 • Recruit employees
 • Manage digital archives
 • Manage healthcare users' data
 • Undertake clinical audit
 • Comply with legislation related to health care
 • Use electronic health records management system
 • Perform clinical coding procedures
 • Use e-health and mobile health technologies
 • Collect statistics on medical records
 • Manage information in health care
 • Communicate effectively in healthcare
 • Participate in medical records' auditing activities
 • Follow clinical guidelines
 • Supervise staff
 • Archive healthcare users' records
 • Work in multidisciplinary health teams
 • Apply organisational techniques
 • Identify patients' medical records
 • Oversee record management
 • Work in a multicultural environment in health care
 • Evaluate employees

Optionele kennis en vaardigheden

medische informatie invoeren vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren medische gegevens van patiënten controleren behandelplannen formuleren bewaring van patiëntengegevens menselijke anatomie voldoen aan de eisen van terugbetalingsinstanties van de sociale zekerheid algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen verslagen van behandelingen bewaren gegevens verwerken personen interviewen klantendiensten werkstroomprocessen beheren back-ups maken advies geven aan medisch personeel dagelijkse informatieactiviteiten leiden informatie over behandelde patiënten registreren archiefbeheer uitvoeren menselijke fysiologie medische terminologie boekhoudregelgeving budgetten beheren gezondheidszorg regelgeving controleren bij sociale diensten vragen van patiënten beantwoorden risicobeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep beheerder medisch archief behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld