Beroep beheerder medisch archief

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

 • Gegevensbank
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Medische informatica
 • Ict-documentbeheer
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Klinische codering
 • Gegevensopslag

Vaardigheden

 • Digitale archieven beheren
 • Deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Werknemers beoordelen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Medische dossiers van patiënten identificeren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Toezicht houden op documentbeheer
 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Toezicht houden op personeel
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Klinische audit uitvoeren
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Personeel aanwerven
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg
 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Statistische gegevens over medische dossiers verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidszorg menselijke anatomie medische informatie invoeren boekhoudregelgeving verslagen van behandelingen bewaren voldoen aan de eisen van terugbetalingsinstanties van de sociale zekerheid informatie over behandelde patiënten registreren werkstroomprocessen beheren medische gegevens van patiënten controleren gegevens verwerken vragen van patiënten beantwoorden archiefbeheer uitvoeren risicobeheer klantendiensten personen interviewen algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen menselijke fysiologie bewaring van patiëntengegevens vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren budgetten beheren behandelplannen formuleren dagelijkse informatieactiviteiten leiden regelgeving controleren bij sociale diensten medische terminologie advies geven aan medisch personeel back-ups maken