Beroep beheerder medisch archief

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Kennis

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Gegevensopslag
 • Klinische codering
 • Leiding geven aan medisch personeel
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Ict-documentbeheer
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Gegevensbank
 • Medische informatica

Vaardigheden

 • Personeel aanwerven
 • Digitale archieven beheren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Klinische audit uitvoeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens
 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Statistische gegevens over medische dossiers verzamelen
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Toezicht houden op personeel
 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Medische dossiers van patiënten identificeren
 • Toezicht houden op documentbeheer
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Werknemers beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

medische informatie invoeren vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren medische gegevens van patiënten controleren behandelplannen formuleren bewaring van patiëntengegevens menselijke anatomie voldoen aan de eisen van terugbetalingsinstanties van de sociale zekerheid algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen verslagen van behandelingen bewaren gegevens verwerken personen interviewen klantendiensten werkstroomprocessen beheren back-ups maken advies geven aan medisch personeel dagelijkse informatieactiviteiten leiden informatie over behandelde patiënten registreren archiefbeheer uitvoeren menselijke fysiologie medische terminologie boekhoudregelgeving budgetten beheren gezondheidszorg regelgeving controleren bij sociale diensten vragen van patiënten beantwoorden risicobeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep beheerder medisch archief behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld