Beroep beheerder magazijn voor afgewerkt leder

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health and safety in the workplace

Vaardigheden

 • Use communication techniques
 • Use IT tools
 • Pack leather
 • Execute working instructions
 • Exert a goal-oriented leadership role towards colleagues
 • Work in textile manufacturing teams
 • Create solutions to problems
 • Manage quality of leather throughout the production process
 • Manage environmental impact of operations
 • Identify defects on raw hides
 • Monitor operations in the leather industry
 • Identify with the company's goals
 • Manage staff
 • Think analytically
 • Seek innovation in current practices
 • Manage supplies

Optionele kennis en vaardigheden

fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer leertechnologie distributiebeheersprocedures controleren distributiekanalen beheren spuitafwerkingstechnologie omgaan met collega’s leerafwerkingstechnieken scheikundige aspecten van leer fysiek testen van leer

Loopbaanperspectief

Het beroep beheerder magazijn voor afgewerkt leder behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog