Beroep begeleider terminale zorg

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Palliatieve zorg
 • Sociale wetenschappen
 • Stadia van rouw
 • Ondernemingsbeleid
 • Gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Sociale begeleiding bieden
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Stressbestendig zijn
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Problemen kritisch behandelen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Advies geven over palliatieve zorg
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Werken met gemeenschappen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Empathisch zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Integratie bevorderen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Activiteiten delegeren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociale problemen voorkomen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Sociale verandering promoten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Casemanagement toepassen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij de organisatie van begrafenissen