Beroep begeleider terminale zorg

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Palliatieve zorg
 • Sociale wetenschappen
 • Stadia van rouw
 • Ondernemingsbeleid
 • Gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Sociale begeleiding bieden
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Stressbestendig zijn
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Problemen kritisch behandelen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Advies geven over palliatieve zorg
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Werken met gemeenschappen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Empathisch zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Integratie bevorderen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Activiteiten delegeren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociale problemen voorkomen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Sociale verandering promoten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Casemanagement toepassen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij de organisatie van begrafenissen

Loopbaanperspectief

Het beroep begeleider terminale zorg behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag