Beroep begeleider residentiële volwassenen met een beperking of verslaving

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Ondernemingsbeleid
 • Klantendiensten

Vaardigheden

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Activiteiten delegeren
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Empathisch zijn
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociale verandering promoten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Actief luisteren
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Integratie bevorderen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Werken met gemeenschappen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Stress in organisaties beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Stressbestendig zijn

Loopbaanperspectief

Het beroep begeleider residentiële volwassenen met een beperking of verslaving behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog