Beroep begeleider residentiële volwassenen met een beperking of verslaving

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Ondernemingsbeleid
 • Klantendiensten

Vaardigheden

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Activiteiten delegeren
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Empathisch zijn
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociale verandering promoten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Actief luisteren
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Integratie bevorderen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Werken met gemeenschappen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Stress in organisaties beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Stressbestendig zijn