Beroep begeleider residentiële ouderen met een beperking

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Empathisch zijn
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Actief luisteren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Werken met gemeenschappen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Sociale verandering promoten
 • Sociale problemen voorkomen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Conflicten hanteren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Stressbestendig zijn
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Integratie bevorderen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen

Loopbaanperspectief

Het beroep begeleider residentiële ouderen met een beperking behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog