Beroep begeleider residentiële kinderen met een beperking

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Sociale wetenschappen
 • Ondernemingsbeleid
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Stressbestendig zijn
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Empathisch zijn
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Activiteiten delegeren
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociale verandering promoten
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Conflicten hanteren
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Integratie bevorderen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg

Loopbaanperspectief

Het beroep begeleider residentiële kinderen met een beperking behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog