Beroep begeleider personen met een beperking

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Soorten handicaps
 • Sociale wetenschappen
 • Zorg voor personen met een handicap
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Klantendiensten

Vaardigheden

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Empathisch zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Sociale verandering promoten
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren
 • Sociale begeleiding bieden
 • Conflicten hanteren
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Actief luisteren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Werken met gemeenschappen
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Activiteiten delegeren
 • Holistische benadering toepassen op zorg
 • Stressbestendig zijn
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Thuiszorg bieden voor personen met een handicap
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen

Optionele kennis en vaardigheden

helpen met zelfmedicatie communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening maaltijden uitdelen aan patiënten eerste hulp bieden helpen met problemen met persoonlijke administratie personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten sociale rechtvaardigheid

Loopbaanperspectief

Het beroep begeleider personen met een beperking behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog