Beroep begeleider geestelijke gezondheidszorg

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Activiteiten delegeren
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Integratie bevorderen
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale verandering promoten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Empathisch zijn
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Stressbestendig zijn

Loopbaanperspectief

Het beroep begeleider geestelijke gezondheidszorg behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog