Beroep Bedrijfsverpleegkundige

Een bedrijfsverpleegkundige doet onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in organisaties. Daarnaast verzorgt een bedrijfsverpleegkundige voorlichting over arbeidsomstandigheden aan werknemers, dit doet hij/zij in het kader van de arbozorg. Een bedrijfsverpleegkundige bestudeert de ziekte onder werknemers en zoekt naar een oplossing. Hij/zij voert werkplekonderzoek uit op zowel individueel niveau als in een hele organisatie, rapporteert hierover en geeft op basis hiervan advies aan het management over eventuele aanpassingen of mogelijk beleid. Op individueel niveau onderzoekt een bedrijfsverpleegkundige welke factoren een rol spelen bij de een slechte werk- of gezondheidssituatie, als deze zijn bepaald adviseert hij/zij het management hoe de situatie verbeterd kan worden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bedrijfsverpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bedrijfsverpleegkundige

 • Onderzoeken van arbeidsomstandigheden van een bedrijf of individuele medewerkers (bijv. met werkplekonderzoek).
 • Voorlichten van medewerkers over arbeidsomstandigheden en gezond en veilig werken (bijv. in omgang met chemische middelen).
 • Bepalen van factoren die een slechte werk- of gezondheidssituatie creëren en hiervoor oplossingen aandragen.
 • Adviseren van management over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in z'n algemeenheid of voor de individuele medewerker (bijv. beter Arbo- en verzuimbeleid of werkplekaanpassingen).
 • Hebben van medische kennis en kennis van wet- en regelgeving omtrent Arbo.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Hoofdverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp

Loopbaanperspectief

Het beroep Bedrijfsverpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Verpleegkundigen (mbo). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246700  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202412800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202419500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB