Beroep bedrijfsmaatschappelijk werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale onderneming
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Advies geven over sociale ondernemingen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Werken met gemeenschappen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Sociale verandering promoten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Casemanagement toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Actief luisteren
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Activiteiten delegeren
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale problemen voorkomen
 • Nadenken over praktijken
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Conflicten hanteren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Empathisch zijn
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Integratie bevorderen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden

Loopbaanperspectief

Het beroep bedrijfsmaatschappelijk werker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag