Beroep bedrijfsleider tuinbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Plant species
 • Crop production principles
 • Types of storage facilities
 • Fertilisation principles
 • Budgetary principles
 • Environmental legislation in agriculture and forestry
 • Plant harvest methods
 • Watering principles
 • Quality criteria for storage facilities
 • Plant disease control
 • Soil structure
 • Leadership principles
 • Greenhouse types
 • Plant propagation
 • Horticulture principles
 • Pest control in plants
 • Health and safety regulations
 • Project management principles
 • Pruning types
 • Pruning techniques

Vaardigheden

 • Ensure soil fertility
 • Propagate plants
 • Supervise crop production
 • Harvest crop
 • Grow plants
 • Store crops
 • Optimise production
 • Create soil and plant improvement programmes
 • Store products
 • Monitor fields
 • Operate horticulture equipment
 • Manage production enterprise
 • Maintain plant soil nutrition
 • Prepare planting area
 • Prune plants
 • Maintain plant health
 • Execute disease and pest control activities
 • Develop agricultural production plans
 • Use agricultural information systems and databases
 • Maintain storage facilities
 • Supervise hygiene procedures in agricultural settings
 • Make independent operating decisions

Optionele kennis en vaardigheden

onderhandelen over verkoopcontracten agronomie informatie geven over boerderijproducten bestellingen voor bloemen plaatsen zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking normen voor voedselveiligheid leiding geven aan agrarisch personeel omgaan met veterinaire noodgevallen klanten advies geven over soorten bloemen ecologie ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek bloemstukken creëren leiding geven bij voedselbereiding agrarisch bedrijfsbeheer meststof aanbevelen voor bloemen helpen bij het gebruik van apparatuur agronomische productiebeginselen helpen bij landschapsprojecten agrotoeristische diensten verlenen productverwerking op boerderijen uitvoeren bloemstukken maken tuingereedschap gebruiken boerderij-inrichting voorstellen taakgegevens bijhouden bloemen verkopen beginselen van voedselveiligheid personeel werven geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren beheer van klantrelaties agrotoerisme bemestingswerkzaamheden uitvoeren bestellingen van landbouwproducten samenstellen agrotoeristische activiteiten beheren technisch materiaal onderhouden areaal gereedmaken voor beplanting voedingsmiddelenwetgeving biologische landbouw

Loopbaanperspectief

Het beroep bedrijfsleider tuinbouw behoort tot de beroepsgroep Hoveniers, tuinders en kwekers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-1000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202420800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202420800  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag