Beroep bedrijfsleider tuinbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Plantensoorten
 • Beginselen van gewasproductie
 • Soorten opslagfaciliteiten
 • Bemestingsbeginselen
 • Begrotingsbeginselen
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Oogstmethoden voor planten
 • Beginselen van bewatering
 • Kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Bodemstructuur
 • Beginselen van leiderschap
 • Soorten broeikassen
 • Vermeerdering van planten
 • Tuinbouwbeginselen
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Beginselen van projectbeheer
 • Snoeiwijzen
 • Snoeitechnieken

Vaardigheden

 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Planten telen
 • Toezien op gewasproductie
 • Gewassen oogsten
 • Planten kweken
 • Gewassen opslaan
 • Productie optimaliseren
 • Verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken
 • Producten opslaan
 • Velden controleren
 • Tuinbouwmateriaal gebruiken
 • Productieondernemingen beheren
 • Planten- en bodemvoeding beheren
 • Areaal gereedmaken
 • Planten snoeien
 • Planten gezond houden
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Agrarische productieplannen ontwikkelen
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

Optionele kennis en vaardigheden

onderhandelen over verkoopcontracten agronomie informatie geven over boerderijproducten bestellingen voor bloemen plaatsen zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking normen voor voedselveiligheid leiding geven aan agrarisch personeel omgaan met veterinaire noodgevallen klanten advies geven over soorten bloemen ecologie ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek bloemstukken creëren leiding geven bij voedselbereiding agrarisch bedrijfsbeheer meststof aanbevelen voor bloemen helpen bij het gebruik van apparatuur agronomische productiebeginselen helpen bij landschapsprojecten agrotoeristische diensten verlenen productverwerking op boerderijen uitvoeren bloemstukken maken tuingereedschap gebruiken boerderij-inrichting voorstellen taakgegevens bijhouden bloemen verkopen beginselen van voedselveiligheid personeel werven geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren beheer van klantrelaties agrotoerisme bemestingswerkzaamheden uitvoeren bestellingen van landbouwproducten samenstellen agrotoeristische activiteiten beheren technisch materiaal onderhouden areaal gereedmaken voor beplanting voedingsmiddelenwetgeving biologische landbouw