Beroep bedrijfsleider in de landbouw

Bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw zijn verantwoordelijk voor het leiden van en werken met een team van teeltmedewerkers. Zij organiseren de dagelijkse werkroosters voor de teelt van gewassen en nemen deel aan de productie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Kennis

 • Bodemstructuur
 • Vermeerdering van planten
 • Technische apparatuur voor gewasproductie
 • Beginselen van gewasproductie
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Ecologie
 • Plantensoorten
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Bemestingsbeginselen
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Oogstmethoden voor planten
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Agronomische productiebeginselen
 • Soorten opslagfaciliteiten

Vaardigheden

 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Uitrusting voor de oogst prepareren
 • Technisch materiaal onderhouden
 • Velden controleren
 • Gewassen opslaan
 • Gewassen oogsten
 • Areaal gereedmaken voor beplanting
 • Planten- en bodemvoeding beheren
 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Planten kweken
 • Areaal gereedmaken
 • Planten gezond houden
 • Planten telen
 • Producten opslaan
 • Bemestingswerkzaamheden uitvoeren
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Landbouwmachines gebruiken
 • Leiding geven aan agrarisch personeel

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van projectbeheer agrotoerisme agronomie productverwerking op boerderijen uitvoeren productieondernemingen beheren contracten beheren agrotoeristische diensten verlenen beginselen van leiderschap biologische landbouw beginselen van bewatering informatie geven over boerderijproducten toezien op gewasproductie bodem irrigeren agrotoeristische activiteiten beheren productie optimaliseren irrigatiesystemen agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep bedrijfsleider in de landbouw behoort tot de beroepsgroep Land- en bosbouwers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202410200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld