Beroep bedrijfsjurist

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Legal case management
 • Legal terminology
 • Corporate law
 • Legal research
 • Court procedures

Vaardigheden

 • Analyse enforceability
 • Consult with business clients
 • Observe confidentiality
 • Analyse legal evidence
 • Compile legal documents
 • Protect client interests
 • Interpret law
 • Develop professional network
 • Negotiate lawyer's fee
 • Present arguments persuasively
 • Provide legal advice
 • Use consulting techniques
 • Present legal arguments
 • Identify clients' needs
 • Respond to enquiries

Optionele kennis en vaardigheden

voedingsmiddelenwetgeving commercieel recht eigendomsrecht antidumpingwetgeving contractenrecht bemiddelen bij onderhandelingen wetgeving inzake wegvervoer procedures voor openbare veilingen contractuele geschillen beheren farmaceutische wetgeving intellectueeleigendomsrecht wettelijke voorschriften voor stedelijke planning advies geven over naleving van de wetgeving voor deelname aan financiële markten interne factoren van bedrijven analyseren mediawetgeving insolventiewetgeving activiteiten rond dochterondernemingen socialezekerheidsrecht juridisch advies over investeringen geven wetgeving inzake landbouw milieuwetgeving gemeenschappelijke ondernemingen financiële haalbaarheid beoordelen financiële misdrijven opsporen internationale handel spoorwegrecht wetgeving inzake luchtvervoer internationaal recht jaarrekeningen interpreteren financiële jaarrekeningen wetgeving inzake gezondheidszorg wetgeving op het gebied van ict-beveiliging arbeidswet belastingwetgeving fusies en overnames cliënten in de rechtszaal vertegenwoordigen effecten onderhandelen in rechtszaken financiële transacties traceren mededingingswetgeving contracten beheren wetgeving inzake auteursrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep bedrijfsjurist behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld