Beroep bedrijfsjurist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Beheer van rechtszaken
 • Juridische terminologie
 • Ondernemingsrecht
 • Juridisch onderzoek
 • Gerechtelijke procedures

Vaardigheden

 • Uitvoerbaarheid analyseren
 • Overleggen met businessklanten
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Juridisch bewijs analyseren
 • Juridische documenten opstellen
 • Belangen van de klant beschermen
 • Wet interpreteren
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Onderhandelingen voeren over advocaatkosten
 • Argumenten overtuigend aanbrengen
 • Juridisch advies geven
 • Adviestechnieken gebruiken
 • Juridische argumenten geven
 • Behoeften van cliënten identificeren
 • Vragen beantwoorden

Optionele kennis en vaardigheden

voedingsmiddelenwetgeving commercieel recht eigendomsrecht antidumpingwetgeving contractenrecht bemiddelen bij onderhandelingen wetgeving inzake wegvervoer procedures voor openbare veilingen contractuele geschillen beheren farmaceutische wetgeving intellectueeleigendomsrecht wettelijke voorschriften voor stedelijke planning advies geven over naleving van de wetgeving voor deelname aan financiële markten interne factoren van bedrijven analyseren mediawetgeving insolventiewetgeving activiteiten rond dochterondernemingen socialezekerheidsrecht juridisch advies over investeringen geven wetgeving inzake landbouw milieuwetgeving gemeenschappelijke ondernemingen financiële haalbaarheid beoordelen financiële misdrijven opsporen internationale handel spoorwegrecht wetgeving inzake luchtvervoer internationaal recht jaarrekeningen interpreteren financiële jaarrekeningen wetgeving inzake gezondheidszorg wetgeving op het gebied van ict-beveiliging arbeidswet belastingwetgeving fusies en overnames cliënten in de rechtszaal vertegenwoordigen effecten onderhandelen in rechtszaken financiële transacties traceren mededingingswetgeving contracten beheren wetgeving inzake auteursrecht