Beroep Ingenieur technische bedrijfskunde

Industriële ingenieurs ontwerpen een breed scala aan productiesystemen met als doel efficiënte en effectieve oplossingen te presenteren. Zij integreren een gevarieerd aantal variabelen zoals werknemers, technologie, ergonomie, productiestromen en productspecificaties voor het ontwerp en de implementatie van productiesystemen. Ze kunnen ook microsystemen specificeren en ontwerpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Taken ingenieur technische bedrijfskunde

 • Onderzoeken en beoordelen van primaire bedrijfsprocessen.
 • Haalbare oplossingen (her)ontwerpen en implementeren met oog voor de effecten op de resultaten van de organisatie.
 • Een link leggen tussen duurzaamheid, nieuwe technologieën en de toepassingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering.
 • Het signaleren van marktontwikkelingen en deze vertalen naar karakteristieken voor bedrijfsprocessen.
 • Kansen benoemen en risico's analyseren.
 • Rekening houden met maatschappelijke normen en waarden.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur bouwkunde (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur elektrotechniek (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog

Kennis

 • Engineeringprocessen
 • Productieprocessen
 • Technische tekeningen
 • Industriële techniek
 • Technische beginselen
 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische ontwerpen goedkeuren

Optionele kennis en vaardigheden

reverse-engineering vakbeurzen bijwonen robotinstallaties afstellen natuurkunde kosten-batenanalyserapporten verstrekken kwaliteitsbeheersystemen implementeren firmware ontwerpen communiceren met klanten proefdraaien routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren precisiemeetinstrumenten hanteren lastechnieken instrumentatietechniek ict-softwarespecificaties opleidingsbehoeften identificeren stealth-technologie mechanica veeleisende laswerken uitvoeren technische middelen raadplegen productieprocessen plannen kwaliteitsnormen voor productie controleren productie van vliegtuigen controleren verpakkingsvereisten analyseren computertechniek onbemande luchtsystemen brandstof vlambooglastechnieken toepassen micro-elektromechanische systemen hydrofracturering blauwdrukken materiaallijsten opstellen wetgeving inzake landbouw kwaliteitscriteria voor productie definiëren testprocedures ontwikkelen autogene lastoortsen bedienen gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd productverbeteringen aanbevelen firmware programmeren prestatietests uitvoeren instrumentatieapparatuur literatuuronderzoek uitvoeren vliegmanoeuvres uitvoeren naleving van wetgeving inzake spoorwegvoertuigen controleren haalbaarheid van productie vaststellen machinebouw mechanica van motorvoertuigen werknemers opleiden apparatuur voor de afvoer van waterstof bedienen tweewegradiosystemen bedienen cad-software computergestuurde technische systemen gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden chemische testprocedures beheren veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart mechatronische testprocedures ontwikkelen gasverbruik zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal technische principes onderzoeken technische informatie verzamelen budgetten beheren aardgascondensaatscheidingsprocessen voor juiste gasdruk zorgen zorgen voor het onderhoud van spoormachines technische vereisten vaststellen omgaan met managers automatiseringscomponenten installeren chemie landbouwmachines gebruiken zakenrelaties aangaan financiële haalbaarheid beoordelen berichten over analyseresultaten resourceplanning uitvoeren procesoptimalisering leiden projectbeheer uitvoeren een computer gebruiken mechatronica zichtvliegvoorschriften verdedigingssysteem fysiek model van een product bouwen elektronische testprocedures ontwikkelen 3d-modellering industriële apparatuur onderhouden prototypen voor productie maken kwaliteit van producten controleren imperfecties in metaal ontdekken ontwerpspecificaties opstellen personeel aanwerven soorten gevaarlijk afval fijnmechanica 3d-afbeeldingen maken cae-software toezicht houden op sensor- en opnamesystemen van vliegtuigen automatiseringstechnologie wiskunde automatische machines controleren hardsoldeertechnieken toepassen bedrijfsnormen volgen roterende machines onderhouden ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie elektromechanica overleggen met ingenieurs begeleiding, navigatie en controle productie van de fabriek controleren aardgas uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren nieuwe verpakkingsontwerpen plannen agrarische productiebeginselen toezicht houden op montagewerkzaamheden haalbaarheidsonderzoek uitvoeren landbouwmachines onderhouden planlezen levenscyclus van hulpbronnen beoordelen gaszuiverheid testen relaties met leveranciers onderhouden opstijgen en landen toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen ontwerpbeginselen klanten adviseren over nieuwe apparatuur toezicht houden op personeel aerodynamica soorten roterende apparatuur winningsprocessen aardgascondensaat grond- en hulpstoffen beheren elektromechanische apparatuur onderhouden radionavigatie-instrumenten gebruiken gaschromatografie advies geven aan technici apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen lastechnieken onderzoeken elektronica landbouwchemicaliën routineverslagen schrijven naleving van wettelijke eisen garanderen machinekamerwachten houden oplossingen voor problemen creëren halfgeleiders materiaalmechanica technische tekeningen lezen verwerking van ferrometalen simulatie van natuurlijke omstandigheden kwaliteitsstandaarden lasapparatuur bedienen machines vervangen bedieningspanelen in de cockpit bedienen chemische monsters testen beginselen van werktuigbouwkunde zorgen voor naleving van de milieuwetgeving naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren dehydratieprocessen voor gas filosofieën over voortdurende verbetering multimediasystemen productie inplannen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen tig-lassen ruimtevaarttechnologie oppervlaktetechniek nieuwe lastechnieken ontwikkelen onderhoud van apparatuur verzekeren vloeistofmechanica soorten corrosie apparatuur voor chemische analyse gebruiken firmware soorten verpakkingsmateriaal spanningsweerstand van materialen analyseren materiaalkunde productie optimaliseren niet-destructief onderzoek problemen oplossen technische documentatie aanleveren werk van werknemers beoordelen marktonderzoek uitvoeren procedures voor materiaaltests ontwikkelen personeelszaken beheren verpakkingstechniek cam-software gebruiken consumentenbescherming waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet lasinspectie uitvoeren software installeren financiële verslagen bijhouden veiligheidsnormen in industriële contexten volgen solderen advies geven over efficiëntieverbeteringen vliegtuigmechanica elektrotechniek milieuwetgeving productieschema aanpassen productontwerpen ontwikkelen nieuwe producten in de productie integreren hardware installeren waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet ontwerpschetsen tekenen technische communicatievaardigheden toepassen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid micro-elektronica niet-destructieve testapparatuur gebruiken risico’s op de werkplek identificeren begrotingscontrole uitvoeren mig-lassen productcontrole beheren mag-lassen testgegevens vastleggen protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen verbeteringsstrategieën aanbieden geavanceerde productietechnieken toepassen aardgasverwerkingssystemen ontwerpen elektromechanische systemen ontwerpen mechanica van treinen zorgen voor onderhoud van treinen industriële uitrusting inspecteren leiding geven aan personeel cad-software gebruiken landbouwmateriaal productieprocessen analyseren voor verbetering analytische wiskundige berekeningen uitvoeren financieringsmiddelen beheren soldeertechnieken controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden autotechniek automatiseringsonderdelen ontwerpen soorten containers tekeningen ontwerpen op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen industriële gereedschappen regeltechniek robotica de bediening van een machine installeren normen voor productiefaciliteiten vaststellen tekenen van corrosie herkennen technische teams coördineren toewijzing van plaats plannen virtueel model van een product maken adviseren over productieproblemen productieontwikkelingen controleren technische tekeningen maken passende beschermende uitrusting dragen voortdurende verbetering van teams aanmoedigen verwijderingsprocessen van gasverontreiniging testvluchten plannen soldeerapparatuur bedienen productiecapaciteit vaststellen behoeften van klanten identificeren besturingssystemen van vliegtuigen luchtvaartmeteorologie toevoegmetaal selecteren productie controleren prototypes ontwerpen parameters van productieprocessen optimaliseren testgegevens analyseren soorten metaal

Loopbaanperspectief

Het beroep Ingenieur technische bedrijfskunde behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog