Beroep Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers

Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
Credits: Shutterstock.com

Een bedrijfsdirecteur, algemeen directeur (10-50 medewerkers) bepaalt en formuleert het beleid en voert de algemene leiding over een bedrijf, met name wat betreft haar producten en markten. Plant, stuurt of coördineert de operationele activiteiten van het bedrijf.

Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers

 • Stelt bedrijfsdoelen en strategieën vast, met name wat betreft producten en markten.
 • Formuleert of accordeert bedrijfsbeleid en procedures.
 • Plant en organiseert bedrijfsactiviteiten, wijst taken toe aan het personeel en delegeert verantwoordelijkheden.
 • Maakt en controleert budgetten.
 • Onderhandelt over of accordeert contracten en overeenkomsten met leveranciers, distributeurs, agenten en andere organisaties.
 • Bestudeert de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in de markt, en onderzoekt mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren.
 • Neemt personeel aan, ontslaat en promoveert personeel aan en organiseert personeelstrainingen.
 • Geeft leiding aan het personeel.
 • Voert besprekingen met andere leidinggevenden, functionarissen en personeelsleden om zaken te bespreken, activiteiten te coördineren en problemen op te lossen.
 • Vertegenwoordigt het bedrijf tijdens bijeenkomsten, conferenties en seminars en legt contacten met andere organisaties.
 • Coördineert het onderhoud en de reparatie van voorzieningen, machines, apparatuur en andere middelen.
 • Analyseert de bedrijfsvoering om prestaties te evalueren, ontwikkelt en implementeert procedurele of beleidsmatige veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en systemen.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Loopbaanperspectief

Het beroep Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers behoort tot de beroepsgroep Algemeen directeuren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB